Table of Contents

Dostawa bezpośrednia

Advanced Intercompany zawiera funkcjonalność o nazwie Dostawa bezpośrednia, która umożliwia obsługę dostawy bezpośredniej od dostawcy do nabywcy końcowego. W takim przypadku, zamówienie sprzedaży zostanie utworzone dla nabywcy końcowego w firmie kupującego, a zamówienie zakupu zostanie utworzone i wysłane do partnera międzyfirmowego. Zamówienie sprzedaży zostanie utworzone po stronie sprzedającego. Proces wymiany dokumentów pomiędzy firmami kupującego i sprzedającego przebiega analogicznie do standardowych procesów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zamówienie zakupu do zamówienia sprzedaży. Wprowadzono jednak pewne usprawnienia funkcjonalności dostawy bezpośredniej.

Konfigurowanie kodu zakupu

Aby skonfigurować kod zakupu, który może być używany przez Advanced Intercompany:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Kod zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Kody zakupu zaznacz pole IIC Dostawa bezpośrednia.

Uwaga

Pole IIC Dostawa bezpośrednia może być zaznaczone tylko przy jednoczesnym zaznaczeniu standardowego pola Dostawa bezpośrednia.

Automatyczne księgowanie przyjęcia

Aby włączyć automatyczne księgowanie przyjęcia zakupu podczas akceptowania powiadomienia o wydaniu:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź IIC Konfiguracja, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie IIC Konfiguracja, zaznacz pole Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich na skróconej karcie Dostawa bezpośrednia.

Uwaga

Razem z przyjęciem zakupu zaksięgowane zostanie wydanie sprzedaży w powiązanym zamówieniu sprzedaży dla nabywcy końcowego.

Automatyczne księgowanie faktury sprzedaży

Aby włączyć automatyczne księgowanie faktury sprzedaży podczas akceptowania dokumentu bufora zakupu:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź IIC Konfiguracja, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie IIC Konfiguracja w polu Autom. księguj faktury dostaw bezpośrednich wybierz, czy faktura sprzedaży do nabywcy końcowego ma być księgowana automatycznie po zaakceptowaniu bufora zakupu typu 'Powiadomienie o wydaniu' lub 'Faktura'.

Tworzenie międzyfirmowego zamówienia zakupu na podstawie zamówienia sprzedaży

Aby utworzyć międzyfirmowe zamówienie zakupu na podstawie zamówienia sprzedaży dla nabywcy końcowego:

 1. Przygotuj dokument zamówienia sprzedaży tak jak w przypadku standardowego procesu dostawy bezpośredniej.
 2. Wypełnij pole Kod zakupu w wierszach sprzedaży dedykowanym kodem dla dostawy bezpośredniej IIC.
 3. Na skróconej karcie Wydanie i fakturowanie wypełnij pole Nr dostawcy dostawy bezpośredniej, wprowadzając dostawcę międzyfirmowego.
Uwaga

System automatycznie wprowadzi numer w polu Nr dostawcy dostawy bezpośredniej na skróconej karcie Wydanie i fakturowanie, jeżeli wprowadzono wartość w polu Nr dostawcy dostawy bezpośredniej na stronie Kartoteka nabywcy. 4. Zwolnij zamówienie sprzedaży. 5. Użyj akcji Utwórz zamówienie zakupu z dostawą bezpośrednią, aby utworzyć połączony dokument zamówienia zakupu.

Uwaga

Opcjonalnie, dokument zamówienia zakupu można utworzyć przy użyciu arkusza zapotrzebowania.

Tworzenie kilku zamówień zakupu IIC na podstawie zamówienia sprzedaży

Aby utworzyć kilka międzyfirmowych zamówień zakupu dla różnych dostawców na podstawie zamówienia sprzedaży dla nabywcy końcowego:

 1. Przygotuj dokument zamówienia sprzedaży podobnie jak dokument dla standardowej dostawy bezpośredniej.
 2. Wypełnij pole Kod zakupu w wierszach zakupu dedykowanym kodem dla dostawy bezpośredniej IIC.
 3. Wypełnij pole IIC Nr dostawcy dostawy bezpośredniej w każdym wierszu sprzedaży, wprowadzając dostawcę międzyfirmowego, dla którego zostanie utworzone zamówienie zakupu.

Tworzenie zamówienia zakupu IIC powiązanego z kilkoma zamówieniami sprzedaży

Aby utworzyć międzyfirmowe zamówienie zakupu powiązane z kilkoma zamówieniami sprzedaży nabywcy końcowego:

 1. Przygotuj dokument zamówienia sprzedaży podobnie jak w standardowym procesie dostawy bezpośredniej.
 2. Wypełnij pole Kod zakupu w wierszach zakupu zawierających kod, jakiego użyto dla dostawy bezpośredniej IIC.
 3. Wypełnij pole IIC Nr dostawcy dostawy bezpośredniej w każdym wierszu sprzedaży zawierającym dostawcę międzyfirmowego, dla którego ma zostać utworzone zamówienie zakupu.
 4. Zwolnij zamówienie sprzedaży.
 5. Utwórz zamówienie zakupu IIC dla dostawcy IIC.
 6. Użyj akcji Pobierz wiersze zamówienia sprzedaży.