Table of Contents

Funkcjonalność dla firm

Advanced Intercompany poszerza standardowy międzyfirmowy moduł Business Central o dodatkowe funkcjonalności. Aplikacja umożliwia wymianę dokumentów sprzedaży i zakupu pomiędzy firmami w Business Central. W artykule opisano procesy obsługiwane przez Advanced Intercompany oraz wskazówki dotyczące ich konfiguracji.

Aby Zobacz
Poznać podstawowe procesy obsługiwane przy pomocy aplikacji Handel międzyfirmowy
Dowiedzieć się więcej na temat procesów zwrotu dostępnych w aplikacji Zwroty międzyfirmowe
Dowiedzieć się więcej na temat usług międzyfirmowych, którymi można zarządzać w aplikacji Usługi międzyfirmowe
Poznać typy komunikatów używane w aplikacji Komunikaty międzyfirmowe
Skonfigurować aplikację i poznać ustawienia Ustawienia i konfiguracja
Dowiedzieć się, jak sprawnie skonfigurować aplikację i przejść podstawowe procesy międzyfirmowe Przewodnik po procesach podstawowych
Ważne

Dodatkowe informacje dotyczące Advanced Intercompany zamieszczono w artykule Plany rozwoju aplikacji.

Zobacz też

Dokumentacja Advanced Intercompany

Instalacja i rejestracja

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się z IT.integro lub ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central

Advanced Intercompany na platformie AppSource

Plany rozwoju aplikacji