Table of Contents

Advanced Intercompany

Advanced Intercompany (IIC) umożliwia użytkownikom z różnych firm Business Central wymianę dokumentów zakupu i sprzedaży w czasie rzeczywistym, zapewniając natychmiastową informację zwrotną i jednoczesną kontrolę. Aplikację zaprojektowano dla grup firm jako rozszerzenie funkcjonalności międzyfirmowej dostępnej w Business Central.

Advanced Intercompany (IIC) umożliwia użytkownikom:

  • korzystanie z usług sieci Web do wysyłania i odbierania danych,
  • wymianę dokumentów zakupu i sprzedaży (w tym zaksięgowanych wydań i faktur),
  • śledzenie dokumentów poprzez przeglądanie aktualnych zapisów dziennika dokumentów,
  • weryfikację zmian wprowadzanych przez partnera międzyfirmowego, przed akceptacją,
  • śledzenie wartości i ilości zapasów będących w drodze,
  • wysyłkę towarów bezpośrednio do nabywcy końcowego.
Uwaga

Advanced Intercompany (IIC) dla Microsoft Dynamics 365 Business Central® jest aplikacją dostępną w obu modelach licencyjnych - cloud (online, SaaS) oraz on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja).

Procesy biznesowe

Administracja i instalacja

Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa

Aplikację Advanced Intercompany zaprojektowano w oparciu o technologię i funkcjonalność Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako jeden z wiodących systemów ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

Porada

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie IT.integro Docs.

Wprowadzenie do Advanced Intercompany

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Advanced Intercompany, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Zobacz też

Advanced Intercompany na platformie handlowej Microsoft AppSource

Advanced Intercompany jako część rozwiązania Global Integration Apps autorstwa IT.integro

Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi w Business Central - aplikacji bazowej