Table of Contents

Uwagi do wydania - Advanced Intercompany 3.1.4

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 3.1.4 15.09.2023 od Business Central 20.0

Zmiany i poprawki

W aplikacji Advanced Intercompany wersja 3.1.4, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany

ID Opis
11858 Zmodyfikowaliśmy domyślne szablony w komunikatów w tym PURCHASE i SALES. Usunęliśmy pole Kod odbiorcy dostawy i dodaliśmy nowe pole Komentarz, które umożliwia wysyłanie komentarzy z tekstem Zamówienie sprzedaży/Zamówienie zakupu do partnera międzyfirmowego.

Poprawki

ID Opis
12062 AISD-234: Naprawiliśmy problem polegający na tym, że zatwierdzone komunikaty na stronie dokumentów bufora sprzedaży IIC nie były oznaczone kolorami. Funkcjonalność działa tak samo jak na stronie Dokumenty buforowe zakupu IIC. Komunikaty bufora będą oznaczone kolorem zielonym lub czerwonym w zależności od tego, czy zostały pomyślnie zatwierdzone, czy nie.
12063 AISD-249: Naprawiliśmy błąd: "Pole Kod lokalizacji powinno zawierać wartość 'PREINVOICE' w zapisie rezerwacji: Nr zapisu=X, Dodatnie = Tak. Bieżąca wartość to 'X'". Problem występował podczas procesu wstępnego fakturowania, gdy numer partii był już używany w dokumentach zakupu i sprzedaży lub gdy dokumenty były powiązane z rezerwacją.
12064 AISD-247: Naprawiliśmy błąd, w wyniku którego zamówienie sprzedaży nie było zwalniane z powrotem. Problem występował w procesie dostawy bezpośredniej po dodaniu nowego wiersza w zamówieniu sprzedaży dla nabywcy końcowego.
12065 AISD-248: Rozwiązaliśmy następujący błąd: "Pole Status musi zawierać wartość Otwarty w nagłówku zakupu: Typ dokumentu = Zamówienie, Nr=POXXX. Bieżąca wartość to Zwolniony". Problem występował, gdy pola dodatkowe na stronie IIC Szablon złożonego komunikatu były przenoszone z zaksięgowanej faktury sprzedaży do dokumentu zakupu podczas przetwarzania komunikatu z potwierdzeniem faktury.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Warunki licencjonowania