Table of Contents

Polityka cyklu życia produktów IT.integro dla rozwiązań (modułów) tworzonych dla Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

Ze względu na fakt, że wszystkie rozwiązania IT.integro działają wyłącznie jako moduły dodatkowe/rozszerzenia systemu bazowego, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central, podlegają one tym samym zasadom cyklu życia produktu, co system bazowy, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central.

Klasyfikacja zmian w wersjach produktu

W ramach rozwoju i utrzymania produktu, IT.integro wprowadza następujące zmiany w oferowanych modułach:

 • Nowe wersje (zmiana typu MAJOR - gdy wprowadzane są zmiany w elementach aplikacji w wyniku zerwania kompatybilności API)

  • Wydania aplikacji, które dostosowują produkty IT.integro do odpowiednich wersji systemu głównego. Wersje mogą być wydawane dla nowych „Aktualizacji zbiorczych (Cumulative Updates)", poprawek lub pełnych wersji systemu, tj. NAV 2018, Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą także dodawać nowe funkcjonalności do modułów, takie jak te wymienione poniżej.
 • Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR - gdy wprowadzana jest nowa funkcjonalność, która jest kompatybilna z poprzednimi wersjami)

  • Nowe funkcjonalności wymagane prawnie - funkcje wdrażane w ramach systemu w celu dostosowania systemu do wymagań prawnych lub zmiany wymagań. Z definicji powinny one obejmować funkcjonalności wyraźnie wymagane przez prawo jako mające zastosowanie w systemach ERP, ale definicja może zostać rozszerzona o funkcjonalności wspierające procesy, których realizacja, poza stosowanym systemem ERP, byłaby trudna technicznie.
  • Nowe funkcjonalności rozwojowe - funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są wymagane przez przepisy prawa. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.
 • Poprawki (zmiana typu PATCH - gdy błąd został naprawiony i nie została naruszona kompatybilność z poprzednimi wersjami)

  • Wydania aplikacji zawierające poprawki do istniejących funkcji modułów dodatkowych lub dostosowanie do poprawek wprowadzonych w ramach standardowej wersji systemu.

Cykle wsparcia

Dla każdego produktu tworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV - Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są poprawki oraz nowe wersje i funkcjonalności w standardowym okresie wsparcia produktu - zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej. Okresy wsparcia dla poszczególnych pełnych wersji systemu wymieniono w tabeli.

Nazwa wersji Data wydania Data zakończenia wsparcia dla standardowej wersji systemu
NAV 2016 3 stycznia, 2016 13 kwietnia, 2021
NAV 2017 27 października, 2016 11 stycznia, 2022
NAV 2018 1 grudnia, 2017 10 stycznia, 2023
Dynamics 365 Business Central (BC 13) 1 października, 2018 14 kwietnia, 2020
Dynamics 365 Business Central on-premises Wiosna 2019 Aktualizacja (BC 14) 1 kwietnia, 2019 10 października, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2019 Release Wave 2 (BC 15) 10 października, 2019 13 kwietnia, 2021
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 1 (BC 16) 1 kwietnia, 2020 12 października, 2021
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 2 (BC 17) 1 października, 2021 12 kwietnia, 2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 1 (BC 18) 1 kwietnia, 2021 12 października, 2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 2 (BC 19) 1 października, 2021 12 kwietnia, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 1 (BC 20) 1 kwietnia, 2022 12 października, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 2 (BC 21) 3 października, 2022 12 kwietnia, 2024
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 1 (BC 22) 3 kwietnia, 2023 13 października, 2024

Zasady dotyczące wsparcia produktu

 1. Klienci uiszczający opłatę za Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji poszczególnych produktów, wymaganych prawem funkcjonalności oraz pakietów poprawek w okresach wymienionych w tabeli. Do nowych pełnych wersji produktów dodawane są także dodatkowe rozszerzenia funkcjonalności. Takie rozszerzenia funkcjonalności ułatwiają korzystanie z rozwiązań, ale nie są obowiązkowe z punktu widzenia prawa. Nie są przygotowywane dla niższych wersji, które już funkcjonują na rynku. Zespół projektowy przedstawi kosztorys dla każdej perspektywy wdrożenia nowej wersji w ramach starszych wersji.

 2. Klienci, którzy nie uiszczają opłaty za Enhancement Plan, będą obciążani za każdą modyfikację lub nową wersję zgodnie z cennikiem dla danej wersji.

 3. Po upływie standardowego okresu wsparcia dla poszczególnych wersji produkowanych rozwiązań nie będą do nich dodawane nowe, wymagane prawem funkcjonalności ani pakiety poprawek. Techniczne możliwości przygotowania i zainstalowania takich poprawek lub nowych wersji będą każdorazowo wyceniane i oceniane indywidualnie przez zespół projektowy lub partnera.

 4. Downgrade do wcześniejszych wersji rozwiązania (nieobsługiwanych) dla klientów wnioskujących o przejście na starszą wersję jest rozpatrywany i oceniany indywidualnie i wykonywany przez zespoły projektowe. Zespoły projektowe biorą odpowiedzialność za przygotowanie "niższej" wersji, sprawdzenie jej zgodności z systemem klienta i zainstalowanie jej w systemie klienta.

 5. Zgodnie z polityką cyklu życia produktów opracowaną przez Microsoft i przyjętą przez IT.integro dla swoich rozwiązań ISV, uiszczanie opłat za Enhancement Plan po upływie standardowego okresu wsparcia nie uprawnia klientów do bezpłatnego otrzymywania nowych wydań i poprawek. Z drugiej strony, uiszczenie opłaty za Enhancement Plan uprawnia klienta do bezpłatnego pobrania nowszej wersji (kompatybilnej z odpowiednią wersją systemu głównego) danego produktu i zainstalowania jej w ramach użytkowanego systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zaleca się, aby klienci aktualizowali oprogramowanie do najnowszych wersji systemu.

 6. Instalacja nowych wersji i poprawek będzie dostarczana jako usługa płatna zgodnie z warunkami świadczenia usług przez IT.integro.

Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl

Produkty IT.intego dla firm w Polsce i firm międzynarodowych

Oferta IT.integro

Polityka cyklu życia oprogramowania i aktualizacje Dynamics 365 Business Central On-Premises

Dynamics 365 Business Central on-premises (Nowoczesne zasady)