Table of Contents

Dokumenty sprzedaży

Komunikat dokumentu sprzedaży jest jednym z dokumentów, które można wysłać za pomocą aplikacji Advanced Intercompany. Jest także typem szablonu, który jest używany do wymiany danych między partnerami międzyfirmowymi. Za pomocą szablonu komunikatu można wysyłać różne dokumenty sprzedaży: ofertę sprzedaży, zamówienie sprzedaży, zamówienie zwrotu sprzedaży, fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą sprzedaży.

Wysyłanie dokumentów sprzedaży

Dokumenty sprzedaży można wysłać ręcznie za pomocą akcji IIC Wyślij na stronie Dokument sprzedaży lub automatycznie - przy użyciu kolejki zleceń. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Automatyzacja kolejki zleceń. Po wysłaniu dokumentu sprzedaży jest on umieszczany w firmie partnera międzyfirmowego w buforze zakupu IIC.

Po wykonaniu walidacji dokumentu w buforze po stronie partnera tworzony jest nowy dokument lub wykonywana jest aktualizacja istniejącego dokumentu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Walidacja dokumentu w buforze,

Uwaga

Typ komunikatu SPRZEDAŻ składa się z nagłówka sprzedaży, wiersza sprzedaży i wiersza komentarza sprzedaży. Szczegółowe informacje zamieszczono w artykule IIC Szablony komunikatów. Komunikat można dostosować do potrzeb użytkownika, korzystając z akcji Otwórz ponownie i modyfikując strukturę szablonu. Szablon z polami domyślnymi jest tworzony przy użyciu akcji IIC Inicjuj na stronie IIC Konfiguracja.