Table of Contents

Klonowanie kartoteki zapasu

Advanced Product Configurator umożliwia szybkie tworzenie nowych zapasów różniących się od siebie wartościami atrybutów, ale należących do tego samego typu konfiguracji.

Proces tworzenia konfiguracji dla podobnych zapasów:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Lista konfiguracji, a następnie kliknij powiązane łącze.

  2. Utwórz nową konfigurację, a następnie otwórz kartotekę w trybie edycji.

  3. Z zakładki Zarządzaj wybierz akcję Klonuj zapas.

  4. Wybierz z listy podobny zapas na podstawie którego chcesz utworzyć nowy. Advanced Product Configurator uzupełni wartości atrybutów na podstawie wybranego zapasu.

  5. Zmodyfikuj wartości atrybutów, które chcesz zmienić, przetestuj i uruchom konfigurację. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Praca z kartoteką konfiguracji.

Zobacz też

Praca z Advanced Product Configurator

Praca z kartoteką konfiguracji