Table of Contents

Tworzenie konfiguracji

Proces tworzenia nowych zapasów, wariantów zapasów, zleceń produkcji, które nie są powiązane z konkretnym zamówieniem sprzedaży rozpoczyna się od utworzenia nowej konfiguracji.

Tworzenie nowej konfiguracji:

Aby utworzyć konfigurację dla danego typu konfiguracji:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Lista konfiguracji, a następnie kliknij powiązane łącze.
  2. Na stronie Lista konfiguracji, która się otworzy wybierz Nowy, aby utworzyć nową Konfigurację lub wybierz istniejącą Konfigurację i otwórz kartotekę w trybie edycji.
  3. Uzupełnij pole Kod typu konfiguracji, aby określić typ konfiguracji, z jakim powiązana jest bieżąca konfiguracja. Po wybraniu typu konfiguracji system automatycznie uzupełni listę atrybutów oraz niektóre wartości pól dziedziczone z typu konfiguracji. Zostaną również uzupełnione domyślne wartości atrybutów.
  4. W kolejnym kroku uzupełnij wartości atrybutów oraz przetestuj i uruchom konfigurację.

Zobacz też

Praca z Advanced Product Configurator

Praca z kartoteką konfiguracji