Table of Contents

Ustawienia użytkownika

Aby wprowadzić lub zmodyfikować ustawienia użytkownika dla aplikacji Advanced Product Configurator:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia użytkownika konfiguratora produktów, a następnie kliknij powiązane łącze.

  2. Wprowadź lub zmodyfikuj ustawienia dla wybranego użytkownika.

  3. Na stronie Ustawienia użytkownika konfiguratora produktów uzupełnij ustawienia dla poszczególnych użytkowników.

  • Identyfikator użytkownika - Określa identyfikator użytkownika.

  • Zezwalaj na użycie niecertyfikowanego typu konfiguracji - Określa, czy użytkownik może używać niecertyfikowanych typów konfiguracji.

  • Zezwalaj na modyfikację zapasu szablonowego - Określa, czy użytkownik może modyfikować kartotekę Zapas użytą jako szablon w typie konfiguracji.

  • Zezwalaj na modyfikację typu konfiguracji - Określa, czy użytkownik może modyfikować kartotekę Typ konfiguracji.

  • Kod języka - Określa kod języka, który zostanie użyty do tłumaczenia atrybutów i wartości atrybutów w funkcjonalności konfiguratora.

Zobacz też

Typ konfiguracji