Table of Contents

Ustawienia kalkulacji bonusu

W tym artykule przedstawiono wszystkie możliwe kombinacje ustawień obliczeń bonusu, które można skonfigurować na stronie Kartoteka typu bonusu.

Typ kalkulacji Metoda kalkulacji Wybór progu Opis
Kwota Wartość procentowa Progresywna Procent od kwoty źródłowej transakcji, gdzie progi są zdefiniowane na podstawie całkowitej kwoty źródłowej w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu rośnie progresywnie pomiędzy progami.
Ilość Wartość procentowa Progresywna Procent od kwoty źródłowej transakcji, gdzie progi są zdefiniowane na podstawie całkowitej ilości źródłowej w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu rośnie progresywnie pomiędzy progami.
Kwota Stała kwota Progresywna Ta kombinacja nie jest wspierana.
Ilość Stała kwota Progresywna Stała kwota w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla całkowitej ilości źródłowej w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu rośnie progresywnie pomiędzy progami.
Kwota Wartość procentowa Najwyższy Procent od kwoty źródłowej transakcji w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla całkowitej kwoty źródłowej w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu jest obliczana dla najwyższego progu.
Ilość Wartość procentowa Najwyższy Procent od kwoty źródłowej transakcji w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla całkowitej ilości źródłowej w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu jest obliczana dla najwyższego progu.
Kwota Stała kwota Najwyższy Ta kombinacja nie jest wspierana.
Ilość Stała kwota Najwyższy Stała kwota w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla całkowitej ilości źródłowej w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu jest obliczana dla najwyższego progu.
- Zdefiniowane przez użytkownika - Metoda kalkulacji Zdefiniowane przez użytkownika to funkcja, która pozwala użytkownikowi przypisać kwotę bonusu określoną przez użytkownika do poszczególnych wierszy źródłowych opartych na zapasach w dokumentach źródłowych.