Table of Contents

Uwagi do wydania - Bonuses & Accruals 1.5.0

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 1.5.0 24.05.2023 od Business Central 20.0

Zmiany i poprawki

W aplikacji Bonuses & Accruals wersja 1.5.0, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis
9798 Umożliwiliśmy naliczanie bonusów dla transakcji zakupu. Funkcję tę można włączyć w polu Sprzedaż/Zakup na stronie Kartoteka typu bonusu. Bonusy zakupowe są rozliczane na podstawie faktur sprzedaży i faktur korygujących zakupu. Bonus zakupowy jest obliczany dla określonego typu zakupu i kodu zakupu.

Poprawki

ID Opis
9799 Naprawiono problem, w wyniku którego dokument rozliczający był tworzony dla bonusów z kwotą równą 0. Teraz, aplikacja nie tworzy takiego dokumentu i wyświetla odpowiedni komunikat.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Warunki licencjonowania