Table of Contents

Uwagi do wydania - Bonuses & Accruals 1.6.0

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 1.6.0 23.06.2023 od Business Central 20.0

Zmiany i poprawki

W aplikacji Bonuses & Accruals wersja 1.6.0, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis
10818 Dodaliśmy możliwość uwzględnienia transakcji pochodzących z rozliczeń innych bonusów.
10861 Zmieniliśmy nazwę zestawu uprawnień ITIBONUSAPP na ITI07 BONUS FULL. Dodaliśmy nowy zestaw uprawnień: ITI07 BONUS USER.
10863 Zmieniliśmy logikę działania grup bunusowych oraz rabatowych nabywcy w kontekście typu sprzedaży na karcie bonusu. Obecnie brane pod uwagę są ustawienia nabywcy, a nie płatnika.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Warunki licencjonowania