Table of Contents

Plany rozwoju Bonuses & Accruals

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Bonuses & Accruals.

Poniższa lista zawiera:

 • funkcjonalności udostępnione w ramach Bonuses & Accruals, począwszy od pierwszego wydania aplikacji, które zostało przygotowane dla Microsoft Dynamics 365 Business Central 18,
 • funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i wydania.

Ważne

Określone w tabeli terminy realizacji zadań mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

 • wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te wymagania,
 • nieprzewidywanych zmian w zakresie wymagań prawnych,
 • zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności Bonuses & Accruals,
 • zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
 • znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.
Ważne

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Bonuses & Accruals z aplikacją bazową Dynamics 365 Business Central opisano w artykule Polityka cyklu życia produktów.

Zrealizowane i zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Bonuses & Accruals.

Funkcjonalności uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

 • z powodu zmian wymagań prawnych,

 • jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji,

 • jako udoskonalenia w zakresie działania aplikacji, wynikające ze zmian technologicznych.

W tabeli określono również stan prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności:

 • symbol ✔️ - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danej funkcjonalności i że funkcjonalność została udostępniona w ramach opublikowanej wersji, której numer jest określony w kolumnie Dostępne od wersji;

 • status W realizacji - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje daną funkcjonalność do wydania, przy czym w kolumnie Planowana data wydania w danym wierszu jest określony termin udostępnienia funkcjonalności w ramach wydania;

 • status Do zaplanowania - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Data wydania zostanie określona z uwzględnieniem bieżących priorytetów realizacji prac.

Funkcjonalność Status realizacji Planowana data wydania Dostępne od wersji
Bonus definiowany przez użytkownika - możliwość przypisania kwoty bonusu przez użytkownika w wierszu dokumentu sprzedaży ✔️ Kwiecień 2023 1.4.0
Bonusy zakupowe - obliczanie bonusu dla transakcji zakupu ✔️ Maj 2023 1.5.0
Pomijanie dokumentów przy obliczaniu bonusu ✔️ Listopad 2023 1.7.0
Grupowanie bonusów w ramach jednej umowy bonusu ✔️ Listopad 2023 1.7.0
Funkcjonalność rozliczenia umożliwiająca obliczanie prowizji na podstawie wyników sprzedaży do innych nabywców ✔️ Styczeń 2024 1.8.0
Bonus zakupowy: Obliczanie zapisów bonusu na podstawie przewidywanych kosztów z przyjęć zakupu Nie rozpoczęto 2. kwartał 2024 -
Definiowanie różnych zestawów składników (warunków) dla progów w ramach jednej kartoteki bonusu Nie rozpoczęto 4. kwartał 2024 -

Zobacz też

Skontaktuj się z namiappsales@it.integro.pl

Bonuses & Accruals on AppSource Marketplace-->

Zasady dotyczące dokumentacji produktów