Table of Contents

Zmiana języka i ustawień regionalnych

Business Central jest dostępny na wielu rynkach i w wielu językach. Na rynkach oferujących Business Central, dostępny jest zestaw funkcji, wspierających firmy w kwestiach dotyczących regulacji prawnych. Aplikacja Business Central jest dostępna w wielu językach. Aktualizacja języka wyświetlanego tekstu po zmianie jest widoczna od razu po ponownym zalogowaniu się. Ustawienia językowe dotyczą konkretnego użytkownika, a nie wszystkich pracowników firmy.

Na przykład, w trakcie używania kanadyjskiej wersji Business Central, interfejs użytkownika będzie widoczny po angielsku, niemiecku, francusku lub w innym języku, ale nadal będzie to kanadyjska wersja Business Central we wszystkich innych aspektach. Będzie się ona różniła, np. od brytyjskiej wersji Business Central, w przypadku której funkcjonalność została dostosowana do wymagań rynku.

Aby zmienić język interfejsu użytkownika, należy przejść do strony Moje ustawienia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zmiana podstawowych ustawień.

Uwaga

Wybór języka skutkuje zresetowaniem ustawień profilu Microsoft 365, jeśli administrator zsynchronizuje użytkowników Microsoft 365 z Business Central.

Zmiana tekstów przechowywanych w formie danych aplikacji nie wchodzi w zakres funkcjonalności wielojęzyczności. Jest to ograniczenie wynikające z projektu aplikacji. Przykładami takich tekstów mogą być nazwy zapasów w magazynie lub komentarze dotyczące nabywcy. Innymi słowy, te typy tekstów nie podlegają tłumaczeniu.

Uwaga

Business Central wspiera tylko pojedynczy zestaw znaków dla danych. Może okazać się, że część znaków nie jest obsługiwana w środowisku użytkownika i mogą wystąpić problemy z pobieraniem danych, które wprowadzono przy użyciu innego zestawu znaków. Na przykład, w środowisku użytkownika, obsługującym tylko angielskie i rosyjskie znaki, może wystąpić problem z prawidłowym przechowywaniem danych, jeśli wprowadzono je w innym języku. Aby upewnić się, które wersje językowe są obsługiwane przez wersję Business Central, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Zmiana regionu

Pojęcie regionu obejmuje różne wymagania językowe oraz prawne obowiązujące na lokalnych rynkach. Od regionu zależy sposób prezentowania danych, czyli na przykład użycia przecinka jako separatora, wyrównania do lewej lub prawej oraz innych ustawień. W zależności od regionu, w przeglądarce mogą być dostępne niektóre elementy systemu, takie jak akcja przeznaczona do tworzenia nowej pozycji na liście.

Region można zmienić w karcie przeglądarki Business Central. Zmiana nie będzie wprowadzona dla kont innych użytkowników w firmie. Wybór regionu skutkuje zresetowaniem do ustawień profilu Microsoft 365, jeśli administrator zsynchronizuje użytkowników z Microsoft 365 do Business Central.

Ważne

W trakcie zmiany regionu wyświetli się długa lista języków i regionów. Wybór regionu nie ma jednak wpływu na język.

Aby zmienić region, należy przejść do strony Moje ustawienia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zmiana podstawowych ustawień.

Wersja aplikacji

W sekcji Pomoc i wsparcie można sprawdzić, na jakiej wersji Business Central pracuje założona firma. Jeśli konieczne jest utworzenie firmy w ramach innej wersji aplikacji, administrator może utworzyć nowe środowisko produkcyjne. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie nowego środowiska produkcyjnego w materiałach dla programistów i specjalistów IT.

Języki w Business Central Pomoc

Zawartość sekcji Pomoc dla podstawowej funkcjonalności Business Central jest publikowana w witrynie Microsoft Docs i jest dostępna w wielu językach. W przypadku uzyskania dostępu z poziomu Business Central, zawartość zostanie wyświetlona w języku użytkownika. Jeśli konkretna strona nie jest jeszcze dostępna w języku użytkownika, zostanie wyświetlona w języku angielskim.

Jak zmienić język witryny Microsoft Docs?

To proste, wystarczy w przeglądarce przewinąć stronę w dół i wybrać symbol globusa w lewym dolnym rogu.

Uwaga

Lista zawiera wszystkie języki wspierane przez stronę Microsoft Docs. Liczba krajów/regionów, w których aplikacja Business Central jest dostępna, jest ograniczona, a treść Pomocy Business Central nie jest dostępna we wszystkich językach wspieranych przez witrynę Microsoft Docs.

Zobacz też

Zasoby dotyczące pomocy i wsparcia produktu
Zmiana podstawowych ustawień
Przygotowywanie do prowadzenia działalności