Table of Contents

Tworzenie nowych firm w Business Central

Kontener danych biznesowych, należących do jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej, nazywany jest firmą w Business Central. Po zarejestrowaniu się w Business Central, użytkownik otrzymuje dostęp do firmy demonstracyjnej oraz pustej firmy, Moja Firma. Przełączanie się między firmami jest proste: wystarczy przejść do strony Moja firma, a następnie otworzyć inną firmę. W Business Central można także tworzyć nowe firmy, w zależności od potrzeb biznesowych organizacji. Podczas tworzenia nowej firmy przewodnik konfiguracji pomaga użytkownikowi w konfiguracji podstawowych ustawień. Następnie, można zaimportować istotne dane ze starszej wersji systemu lub innej firmy w Business Central.

Tworzenie nowej firmy

Procedurę dodawania nowej firmy do Business Central użytkownika, można rozpocząć, korzystając z przewodnika konfiguracji z pomocą, wybierając Stwórz Nową Firmę. Kreator konfiguracji jest dostępny z poziomu strony Firmy oraz po użyciu funkcji wyszukiwania w polu Firma na stronie Moje ustawienia.

Kreator konfiguracji oferuje trzy szablony oraz pustą opcję:

  • Ocena - dane przykładowe
    Opcja ta umożliwia tworzenie firmy podobnej do firmy demonstracyjnej z danymi przykładowymi oraz danymi ustawień.
  • Produkcja - tylko dane ustawień
    Opcja ta umożliwia tworzenie firmy podobnej do opcji Moja firma z danymi ustawień, lecz bez danych przykładowych.
  • Pełna ocena - kompletne dane przykładowe Opcja umożliwia tworzenie firmy z danymi ustawień oraz pełnymi danymi przykładowymi dla wszystkich funkcji, w tym funkcjonalności Produkcja i Zarządzanie serwisem.
  • Utwórz nowy - brak danych
    Opcja umożliwia tworzenie pustej firmy bez danych przykładowych.

Aby łatwo i szybko rozpocząć pracę z nową firmą, należy wybrać opcję Produkcja - tylko dane ustawień, a następnie zaimportować dane firmy, takie jak nabywcy, zapasy i dostawcy. Wybierz szablon Nowy, aby wprowadzić zupełnie nowe ustawienia. W takim przypadku, można użyć kreatora konfiguracji Ustawienia firmy, aby rozpocząć pracę z kluczowymi danymi ustawień.

Uwaga

Po utworzeniu nowej firmy w Business Central, dostęp do niej można uzyskać po kilku minutach. Stan konfiguracji na stronie Firmy informuje o tym, kiedy nowa firma jest gotowa do użycia. Następnie, użytkownik może przełączyć się na nową firmę przy pomocy funkcji Moje ustawienia.

W trakcie 30-dniowego okresu próbnego można utworzyć dowolną liczbę nowych firm, jednak będą one dostępne tylko podczas korzystania z wersji próbnej. Dodatkowych informacji udziela partner Business Central.

Kopiowanie firmy

Dostępna na stronie Firmy akcja Kopiuj umożliwia tworzenie drugiej firmy bazującej na danych istniejącej firmy. Opcja ta jest przydatna na przykład podczas testowania firmy i nie powoduje zakłóceń danych produkcyjnych.

Ważne

Funkcji nie można użyć do tworzenia kopii zapasowej firmy. Tworzenie kopii zapasowej rozpoczyna się od wyeksportowania bazy danych w formie pliku .bacpac. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Eksportowanie baz danych w materiałach pomocy dla programistów i administratorów.

Ustawienia firmy

Po zarejestrowaniu się w nowej firmie kreator Ustawienia firmy uruchomi się automatycznie i pomoże użytkownikowi w rozpoczęciu konfiguracji. Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych dotyczących firmy, takich jak adres, szczegóły konta bankowego oraz metoda wyceny zapasów. Te informacje stanowią podstawę konfiguracji wielu obszarów w Business Central i dzięki nim ręczna konfiguracja nie będzie wymagana na kolejnych etapach.

Na przykład, adresu firmy używa się w fakturach i innych dokumentach, informacji o banku używa się podczas realizacji płatności, a metodę wyceny stosuje się w kalkulacji cen oraz wycenie zapasów.

Po skonfigurowaniu podstawowych ustawień należy zdefiniować pozostałe obszary kluczowe. W kolejnym kroku można dodawać dane biznesowe, na przykład nabywców i dostawców. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Konfiguracja Business Central.

Firmy i środowiska

Czasami użytkownicy obsługują więcej niż jedną firmę i muszą sprawnie przełączać się pomiędzy firmami w Business Central. Na przykład firma, która prowadzi biura sprzedaży w wielu miastach i wielu krajach, może utworzyć oddzielną jednostkę organizacyjną dla każdego biura. Biura znajdujące się w tym samym kraju są konfigurowane jako oddzielne firmy we wspólnym środowisku. Z kolei dla innych biur są tworzone firmy w oddzielnych środowiskach, ponieważ pod względem geograficznym mają one siedziby w innych krajach.

Czym jest środowisko? Firmy w Business Central istnieją w tak zwanych środowiskach. Istnieją dwa typy środowisk: środowisko produkcyjne i piaskownica. Krótko mówiąc, środowiska produkcyjne zawierają aktualne dane biznesowe, a środowiska typu piaskownica są używane jako bezpieczne miejsce do testowania między innymi nowych procesów biznesowych lub funkcji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Typy środowisk. Jeśli masz dostęp do firmy, masz dostęp do środowiska, w którym się ona znajduje. Jeśli masz dostęp do więcej niż jednej firmy, a te firmy znajdują się w różnych środowiskach, po zalogowaniu się do Business Central musisz określić środowisko, w którym chcesz pracować. Środowiska są specyficzne dla danego kraju, więc jeśli Twoja organizacja działa w wielu krajach, potrzebujesz osobnych środowisk dla każdego kraju.

Czym jest firma? Pomyśl o firmie jako o kontenerze zawierającym informacje i dane dotyczące osoby prawnej. W powyższym przykładzie, firma ma jedno biuro sprzedaży w Seattle, a drugie w Nowym Jorku,. Dla każdego z biur tworzona jest osobna firma w Business Central, dzięki czemu można indywidualnie zarządzać operacjami dla każdego biura.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przełączanie się na inną firmę lub środowisko.

Zmiana nazwy firmy

Po utworzeniu firmy, jej nazwa nie może zostać zmieniona. Można natomiast zmienić Nazwę wyświetlaną firmy, która będzie widoczna w aplikacji w formie tekstu.

Porada

Nazwę firmy można zmienić przy użyciu Business Central w środowisku on-premises.

Zobacz też

Dostosowywanie Business Central
Konfiguracja Business Central
Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Zmiana podstawowych ustawień
Przygotowywanie do prowadzenia działalności