Table of Contents

Funkcjonalność dla firm

Business Central zawiera funkcjonalność umożliwiającą obsługę popularnych procesów biznesowych w małych i średnich firmach, głównie w zakresie handlu hurtowego i profesjonalnych usług. Obsługiwane są również bardziej skomplikowane procesy takie jak kompletacja, produkcja, serwis i bezpośrednie zarządzanie magazynem.

Business Central zawiera standardową konfigurację większości procesów firmowych. Konfiguracja może zostać zmieniona w celu dostosowania do potrzeb firmy. W widoku głównym użytkownika dostępne są poradniki konfiguracji z pomocą, ułatwiające konfigurację pewnych scenariuszy i dodawanie funkcji do Business Central. Wiele obszarów musi zostać ustawionych ręcznie. Dodatkowe informacje zamieszczono w Konfiguracja Business Central.

Aby Zobacz
Obsługiwać płatności, zarządzać przepływami pieniężnymi, odraczać rozliczenie dochodów i przychodów, przygotować zamknięcia roku i zarządzać środkami trwałymi. Finanse
Monitorować wydajność aktywności firmowych poprzez budżety, arkusze kont i arkusze analityczne. Analityka biznesowa
Zarządzać procesami sprzedaży i informacjami takimi jak oferty, zamówienia, zwroty i konta klienta oraz tworzyć dostawy bezpośrednie. Sprzedaż
Zarządzać procesami zakupu i informacjami takimi jak faktury, zamówienia, zwroty i konta dostawców oraz zakup zapasów z dokumentów sprzedaży. Zakup
Rejestrować nowe zapasy i zapasy typu serwis, definiować kategorie zapasów w celu łatwiejszego wyszukiwania, korygować zapasy i wykonywać proste zadania związane z wyceną zapasów. Zapasy
Tworzyć zlecenia i planować zasoby projektu, zarządzać budżetami, monitorować jego realizację prac i śledzić godziny pracy maszyn i pracowników. Zarządzanie projektem
Organizować środki trwałe, poprawnie wykonać amortyzację okresową i śledzić koszty konserwacji. Środki trwałe
Zarządzać sprzedażą i wspierać jej proces oraz organizować interakcje z preferowanymi klientami i kontaktami. Zarządzanie relacjami
Prowadzić szczegółowy rejestr pracowników, zapisywać nieobecności w celach analitycznych. Zasoby ludzkie
Planować operacje produkcyjne niezbędne do zmiany surowców w wyroby gotowe. Planowanie
Tworzyć nowe zapasy, takie jak zestawy, poprzez łączenie zapasów gotowych do sprzedaży. Zarządzanie kompletacją
Definiować zasoby warsztatu oraz zdolności produkcyjne zasobów, planować operacje, ściągać komponenty produkcyjne i przeprowadzać operacje produkcyjne. Produkcja
Zapewniać efektywny przepływ odbioru i wysyłki towarów. Zarządzanie magazynem
Planować wezwania i zlecenia serwisowe, śledzić części zamienne i dostawy. Zarządzanie serwisem
Konfigurować i korzystać z przepływów pracy, łączących zadania wykonywane przez różnych użytkowników lub system, takie jak automatyczne księgowanie. Tworzyć żądania i akceptować procesy tworzenia lub księgowania dokumentów jako typowe kroki przepływu pracy. Przepływ pracy
Umożliwiać użytkownikom wymianę danych z zewnętrznymi źródłami podczas codziennych zadań, takich jak wysyłanie/odbiór dokumentów elektronicznych, import/eksport plików bankowych oraz aktualizacja kursów wymiany danych. Elektroniczna wymiana danych
Zapisywać zewnętrzne dokumenty w Business Central, zachowywać załączniki, ręcznie tworzyć powiązane dokumenty lub automatycznie konwertować pliki na dokumenty elektroniczne. Dokumenty przychodzące

Zobacz też

Odkryj możliwości Dynamics 365 Business Central
Administracja
Konfigurowanie Business Central
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Praca z Business Central