Table of Contents

Elektroniczna wymiana danych

Struktura wymiany danych może być wykorzystywana w zarządzaniu wymianą dokumentów biznesowych, plików bankowych, kursów wymiany walut i wszystkich innych plików danych z partnerami biznesowymi.

W standardowej wersji Business Central, Struktura wymiany danych jest używana w takich funkcjach, jak dokumenty elektroniczne, import/eksport dokumentów bankowych oraz aktualizacje kursów wymiany walut. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Struktura wymiany danych.

Administratorzy lub partnerzy Microsoft mogą korzystać ze struktury wymiany danych w nowych funkcjach integracji, określając najpierw, które dane mają być wymieniane i w jaki sposób. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie schematu wymiany danych.

Tabela zawiera sekwencję zadań wraz z łączami do artykułów, które je opisują.

Aby: Zobacz
Nauczyć się, jak działa struktura wymiany danych. Struktura wymiany danych
Przygotować plik do wymiany danych, używając ponownie schematu XML pliku. Konfigurować definicję schematu wymiany danych. Konfigurować dane podstawowe potrzebne do wysłania dokumentu elektronicznego. Konfigurować różne pola bankowe (import/eksport). Konfigurowanie wymiany danych
Wysyłać i przyjmować faktury PEPPOL, importować wyciągi bankowe i eksportować bankowe pliki płatności w oparciu o definicję schematu wymiany danych. Wymiana danych

Zobacz też

Struktura wymiany danych
Przygotowanie definicji schematów wymiany danych przy pomocy schematów XML
Konfigurowanie wymiany danych
Wymiana danych
Dokumenty przychodzące
Ogólna funkcjonalność dla firm