Table of Contents

Edycja zaksięgowanych dokumentów

Czasami informacje istotne dla zaksięgowanego dokumentu ulegają zmianie i należy je zaktualizować. W zaksięgowanym dokumencie sprzedaży może to być, na przykład, numer pakietu spedytora. Natomiast w zaksięgowanym dokumencie zakupu, tekst odwołania do płatności.

Zmian należy dokonywać na edytowalnej wersji oryginalnego dokumentu zaznaczonej członem w tytule strony "- Aktualizacja". Strona zawiera tylko część z pól oryginalnego dokumentu, z których niektóre są nieedytowalnymi polami wyświetlanymi w celach informacyjnych.

Funkcjonalność dla następujących dokumentów jest dostępna na wszystkich rynkach wspieranych przez Business Central:

 • Zaksięgowane wydanie sprzedaży
 • Zaksięgowana faktura zakupu
 • Zaksięgowane wydanie zwrotu
 • Zaksięgowane przyjęcie zwrotu

Dodatkowe typy dokumentów wymienione poniżej mogą być edytowane w wybranych wersjach dla poszczególnych krajów lub regionów:

 • ES: Zaksięgowana faktura sprzedaży, zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży, zaksięgowana faktura korygująca zakupu
 • APAC: Zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży, zaksięgowana faktura korygująca zakupu
 • RU: Zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży
 • IT: Zaksięgowane przyjęcie przesunięcia, zaksięgowane wydanie serwisu

Aby edytować zaksięgowane wydanie sprzedaży

Poniżej przedstawiono objaśnienia dotyczące edycji zaksięgowanego wydania sprzedaży. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku innych obsługiwanych dokumentów.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zaksięgowane wydania sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz dokument, który chcesz edytować, a następnie wybierz akcję Aktualizuj dokument. Alternatywnie można otworzyć dokument a następnie wybrać akcję.
 3. Na stronie Zaksięgowane wydanie sprzedaży - aktualizacja można edytować dane, na przykład w polu Nr śledzonej przesyłki.
 4. Wybierz przycisk OK.

Zaksięgowane wydanie sprzedaży zostało zaktualizowane.

Zobacz też

Ogólna funkcjonalność dla firm
Zakup
Księgowanie dokumentów i dzienników
Praca z Business Central