Table of Contents

Publikacja usługi sieci Web

Usługi sieci web są łatwym sposobem na udostępnienie funkcjonalności aplikacji różnym rodzajom zewnętrznych systemów i użytkowników. Business Central domyślnie eksponuje obiekty jako usługi sieci web w celu lepszej integracji z innymi usługami Microsoft. Można dodać inne usługi sieci web, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Można skonfigurować usługę sieci web w Business Central, a następnie opublikować ją w celu udostępnienia uwierzytelnionym użytkownikom. Wszyscy upoważnieni użytkownicy mają dostęp do metadanych usług sieci Web, jednak tylko użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mają dostęp do rzeczywistych danych.

Tworzenie i publikacja usług sieci Web

Poniższe kroki tłumaczą, jak stworzyć i opublikować usługę sieci Web.

Aby utworzyć i opublikować usługę sieci Web

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Usługi sieci Web, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Usługi sieci Web wybierz opcję Nowa.Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

  Uwaga

  Jednostka kodu i Strona są prawidłowymi typami dla usług sieci Web używających standardu SOAP. Strona i Zapytanie są prawidłowymi typami dla usług sieci Web używających standardu OData. Począwszy od wersji 16.3, Jednostka kodu jest również typem właściwym dla usług OData v4, ale wtedy w interfejsie użytkownika nie jest wyświetlany URL. Dodatkowo jeśli baza danych zawiera wiele firm, można wybrać identyfikator obiektu określony tylko dla jednej z firm.
  Ostatecznie, nazwa usługi jest widoczna dla użytkowników usługi sieci Web i jest podstawą identyfikacji i rozróżnienia usług sieci web, dlatego nazwa powinna mieć znaczenie.

 3. Zaznacz pole wyboru w kolumnie Opublikowane.

Podczas publikacji usług sieci Web, pola OData URL i SOAP URL pokazują nowe adresy URL. Jednak dla jednostek kodu, widocznych jako niepowiązane akcje pól OData v4, pola adresu URL nie są wyświetlane.

Można natychmiast przetestować usługę sieci Web, wybierając łącza w polach OData URL i SOAP URL. Opcjonalnie, można skopiować wartość widoczną w polu i zapisać w celu późniejszego użycia. W celu przetestowania jednostek kodu widocznych jako niepowiązane akcje pól OData v4, należy postępować zgodnie z instrukcjami Weryfikacja dostępności serwisu sieci web, dostępnymi w sekcji dewelopera.

Uwaga

Jeśli obiekty wyeksponowane jako usługi sieci Web mają być niedostępne online, z poziomu Business Central należy oznaczyć metody wyeksponowane w kodzie jako [Scope('OnPrem')]. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Atrybut zakresu.

Po publikacji, usługi sieci Web są dostępne dla podmiotów zewnętrznych. Można zweryfikować dostępność usług sieci Web przy użyciu przeglądarki lub wybrać łącze w polach OData URL i SOAP URL na stronie Usługi sieci web. Poniższa procedura wyjaśnia, w jaki sposób zweryfikować dostępność usług sieci Web w celu ich późniejszego użycia.

Aby zweryfikować dostępność usługi sieci Web

 1. Wprowadź odpowiednie łącze w przeglądarce. Poniższa tabela przedstawia rodzaje adresów URL, które można wprowadzić dla różnych typów usług sieci Web.

  Typ Składnia Przykład
  SOAP https://api.businesscentral.dynamics.com/*version*/*tenant*/Production/WS/*CompanyName*/*entity*/ https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/7acc9d3d-d354-4616-8bbd-c4fc9f2b15b3/Production/WS/CRONUS%20USA%2C%20Inc./Page/InvoiceDocument
  OData V4 https://api.businesscentral.dynamics.com/*version*/*tenant*/Production/ODataV4/Company('*CompanyName*')/*entity* https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/7acc9d3d-d354-4616-8bbd-c4fc9f2b15b3/Production/ODataV4/Company('CRONUS%20USA%2C%20Inc.')/InvoiceDocument
  Wpisując nazwę firmy, należy pamiętać o wielkości liter.
 2. Sprawdź informacje wyświetlane w przeglądarce. Sprawdź, czy nazwa utworzonej usługi sieci Web jest widoczna.

W przypadku potrzeby zapisania danych z powrotem w Business Central, po uzyskaniu dostępu do serwisu należy określić nazwę firmy. Nazwę firmy można określić jako część adresu URL w sposób pokazany w przykładzie lub jako jeden z parametrów zapytania. Na przykład, oba następujące adresy URL są poprawne i oba przenoszą do tej samej usługi sieci Web.

https://api.businesscentral.dynamics.com/v1.0/OData/Company('CRONUS International Ltd.')/Customer 
https://api.businesscentral.dynamics.com/v1.0/OData/Customer?company='CRONUS International Ltd.' 

Zobacz też

Administracja
Usługi sieci Web Business Central dla programistów
Limity żądania OData