Table of Contents

Śledzenie wierszy dokumentu

Możliwe jest wyświetlanie dokumentów powiązanych z wierszami zamówień sprzedaży i wierszami zamówień zakupu, również tych zarchiwizowanych. Powiązane dokumenty, które można śledzić to oferty, wydania, przyjęcia i zamówienia zbiorcze. Jest to pomocne w identyfikacji dokumentów używanych podczas przetwarzania zamówień.

Aby śledzić dokumenty powiązane z wierszami zamówień sprzedaży

Poniżej opisano procedurę śledzenia z poziomu wierszy zamówień sprzedaży. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku wierszy zamówień zakupu i zamówień zbiorczych.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz zamówienie sprzedaży, z poziomu którego chcesz wykonać śledzenie.
  3. Wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję Śledzenie wiersza dokumentu.
  4. Na stronie Śledzenie wiersza dokumentu wybierz dokument, który chcesz wyświetlić, a następnie wybierz akcję Pokaż, aby wyświetlić powiązany wiersz.
  5. Aby wyświetlić cały dokument wybranego wiersza dokumentu, wybierz akcję Pokaż dokument.
Porada

W standardowej wersji Business Central, numery wiersza są ukryte. Aby wyświetlić numery wiersza, należy spersonalizować stronę, dodając pole Nr wiersza. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.

Zobacz też

Sprzedaż
Ogólna funkcjonalność dla firm
Praca z Business Central