Table of Contents

Wybór raportów w Business Central

Business Central pozwala na ustawianie domyślnych raportów, używanych do drukowania wielu dokumentów sprzedaży i zakupu, takich jak zamówienia, oferty, faktury oraz faktury korygujące. Na przykład, kiedy użytkownik posiada konkretny układ faktury sprzedaży, może określić raport na stronie Wybór raportów - sprzedaż, tak aby był on używany do wysyłania lub drukowania faktur sprzedaży.

Strony Wybór raportów określają, w jakich sytuacjach konkretny raport ma zostać wydrukowany. Business Central zawiera domyślne konfiguracje, które można zmienić w razie potrzeby. Można również dodawać raporty do stron Wybór raportów na przykład podczas drukowania więcej niż jednego raportu dla jednego typu dokumentu.

Wybór dostępnych raportów

Business Central zawiera różne strony Wybór raportów dla różnych obszarów. Poniższa tabela zawiera informacje na temat różnych stron.

Obszar lub zadanie Dowiedz się więcej
Przykład działania raportu sprzedaży (Sprzedaż) Wybór raportu dla dokumentów sprzedaży
Domyślny układ wiadomości e-mail zawierających dokumenty zakupu i sprzedaży Konfiguracja tekstów i układów e-mail do wielokrotnego użytku w dokumentach sprzedaży i zakupu
Konfiguracja układu czeku Wybierz układ czeku
Definiowanie raportów dla raportowania podatku VAT (Niemcy) Konfiguracja raportów dla podatku VAT i Intrastat
Porada

Business Central użytkownika może zawierać dodatkowe strony Wybór raportu, w zależności od lokalizacji i branży, w której działa firma. Ustawienia użytkownika można sprawdzić poprzez wybranie ikony Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadzenie Wybór raportów, a następnie wybranie powiązanego łącza.

Domyślna wersja Business Central zawiera następujące strony Wybór raportu:

  • Wybór raportów - sprzedaż
  • Wybór raportów - zakupy
  • Wybór raportów - zapasy
  • Wybór raportów - przepływy pieniężne
  • Wybór raportu- magazyn
  • Wybór raportów - konto bankowe
  • Wybór raportów - monit/noty odsetkowe

Przykład: Wybór raportów dla dokumentów sprzedaży

Strona Wybór raportów - sprzedaż definiuje domyślne raporty, które mogą zostać użyte w różnych scenariuszach dla każdego powiązanego typu dokumentu. Wybierz typ dokumentu w polu Użycie, a następnie dodaj lub sprawdź wybór raportów. Można ustawić więcej niż jeden raport oraz kolejność sekwencji, w której raporty mają być wysyłane lub drukowane.

Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Nie wszystkie rodzaje dokumentów można wysyłać w formie załącznika e-mail. Każda strona Wybór raportów pokazuje dodatkowe pola, jeśli dany typ obsługi e-mail jest niestandardowy.

Na przykład, na stronach Wybór raportów - sprzedaż oraz Wybór raportów - zakupy, poniżej wymienione pola pomagają w konfiguracji pliku jako rodzaju załącznika do wiadomości e-mail:

Nazwa pola Opis
Użyj dla treści e-mail Określa, czy streszczone informacje, takie jak numer faktury, termin płatności oraz łącze usługi płatniczej zostaną wstawione w treść wysyłanej wiadomości e-mail.
Użyj dla załącznika e-mail Określa, czy powiązane dokumenty mają zostać załączone do wiadomości e-mail.
Opis układu treści e-mail Określa używany układ treści wiadomości e-mail, zazwyczaj niestandardowy układ raportu.

Zobacz też

Konfiguracja tekstów i układów e-mail do wielokrotnego użytku w dokumentach sprzedaży i zakupu
Wybór układu czeku
Konfigurowanie raportów podatku VAT i Intrastat (Niemcy)
Zarządzanie raportami i układami dokumentów
Definiowanie układów dokumentów dla nabywców i dostawców
Konfigurowanie drukarek