Table of Contents

Porady i wskazówki: narzędzie RapidStart Services

Istnieją porady i wskazówki, z których można skorzystać podczas konfiguracji firm za pomocą narzędzia RapidStart Services, aby ułatwić wdrożenie.

Korzystanie z szablonów konfiguracji

Szablony konfiguracji pomagają usprawnić proces wdrożenia. Poprzez użycie ich, można uwzględnić podobnych nabywców w segmentach i opracować protokół traktujący wszystkich nabywców w segmencie w podobny sposób. W taki sposób można zastosować poziom konfiguracji wstępnej do każdego segmentu i kontynuować szybkie wdrożenie.

Kwestionariusze konfiguracji

Aby wspomóc proces wypełniania kwestionariusza konfiguracji, zalecane jest rozważenie określenie odpowiedzi domyślnych i wskazanie najlepszych rozwiązań.

Wsadowe tworzenie wierszy dziennika

Do migracji wpisów dziennika zalecane jest użycie narzędzi do migracji danych. W innym przypadku, przy użyciu zadania wsadowego do utworzenia wierszy dziennika, będzie to miało ograniczony zasięg i jedynie generowało do dziennika pola wstępnie domyślne. Resztę dziennika należy wypełnić ręcznie.

Migracje transakcji

Zaleca się migrowanie sald otwarcia w poniższej kolejnośći.

  1. Migruj salda otwarcia księgi głównej bez użycia ksiąg podrzędnych klienta księgi głównej. Użyj konkretnych kont rozliczających saldo otwarcia, jednego dla każdej księgi podrzędnej. Skonfiguruj konta rozliczające tak, aby włączyć księgowanie bezpośrednie.
  2. Migruj otwarte zapisy księgi nabywców.
  3. Migruj otwarte zapisy księgi zapasów.
  4. Migruj otwarte zapisy środków trwałych.

Usprawnienie zarządzania pakietami

Korzystając z pakietów konfiguracji do migracji danych, warto podzielić dane na osobne pakiety, aby ułatwić ich przenoszenie. Na przykład, chcąc migrować 20 lat zapisów księgi, import może zając wiele godzin i dni. Zamiast tego można podzielić dane, aby każdy pakiet stał się łatwiejszy w zarządzaniu. Nie ma obecnie twardych zasad określających wydajność pakietu, ale w przypadku problemów z importem i eksportem pakietu warto spróbować go zmniejszyć i sprawdzić czy zmiana pomoże rozwiązać problem.

Zobacz też

Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart
Administracja