Table of Contents

Tworzenie zbiorczych zleceń kompletacji

W dostosowaniu zapasu kompletowanego do wymagań nabywcy podczas procesu sprzedaży, może pomóc użycie zarządzania kompletacją. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż zapasów w ramach przepływów kompletacji na zamówienie.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów zapasów, zgodnie z umową zamówienia zbiorczego, można tworzyć zamówienia zbiorcze sprzedaży dla niestandardowych zapasów kompletowanych przed okresowym składaniem rzeczywistych zamówień sprzedaży. W porównaniu do procesu tworzenia zamówienia zbiorczego sprzedaży, proces ten posiada kilka dodatkowych kroków i wykorzystuje wariant powiązanego zamówienia kompletacji, będący zleceniem kompletacji.

Uwaga

Podobnie jak wszystkie zamówienia zbiorcze, ilości w zleceniach zbiorczych kompletacji są tylko prognozami i nie są operacyjne, dopóki nie zostaną przekonwertowane na rzeczywiste zlecenia kompletacji. Z tego powodu funkcje zamówienia, takie jak kalkulacja dostępności, rezerwacja i śledzenie zapasu, nie są aktywne w przypadku zleceń zbiorczych kompletacji.

Aby utworzyć zlecenie zbiorcze kompletacji dla zapasów kompletowanych na zamówienie

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia zbiorcze sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Utwórz nowe zamówienie zbiorcze sprzedaży z jednym wierszem na każdy zapas kompletowany. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie zamówień zbiorczych sprzedaży.

 3. W polu Ilość do kompletacji na zamówienie wiersza zlecenia zbiorczego kompletacji wprowadź pełną ilość do kompletacji na zamówienie.

  Uwaga

  Nie należy tworzyć umów na zamówienia zbiorcze dla ilości częściowej. W związku z powyższym, należy wprowadzić tę samą ilość, która została wprowadzona w polu Ilość w wierszu zamówienia zbiorczego sprzedaży.

 4. Wybierz akcję Kompletacja na zamówienie, a następnie wybierz akcję Wiersze kompletacji na zamówienie. Opcjonalnie, w wierszu wybierz pole Ilość do kompletacji na zamówienie.

 5. Na stronie Wiersze kompletacji na zamówienie możesz sprawdzać lub modyfikować wiersze zlecenia kompletacji w odniesieniu do umowy zamówienia zbiorczego, która została zawarta z nabywcą. Więcej informacji można uzyskać wybierając akcję Pokaż dokument, która otwiera ukończone zbiorcze zlecenie kompletacji. Nie można zmieniać zawartości większości pól ani ich zaksięgować.

 6. Po skorygowaniu wierszy zleceń kompletacji względem umowy zlecenia kompletacji, należy zamknąć stronę Wiersze kompletacji na zamówienie, aby powrócić do strony Zamówienie zbiorcze sprzedaży.

 7. Gdy nabywca zażąda utworzenia zamówienia sprzedaży na podstawie uzgodnionego zamówienia zbiorczego sprzedaży, należy utworzyć zamówienie sprzedaży dla uzgodnionego zapasu kompletowanego lub zapasów kompletowanych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie zamówień zbiorczych sprzedaży.

Zlecenie zbiorcze kompletacji i wszelkie dostosowania są połączone z nowym zamówieniem sprzedaży po to, by przygotować do kompletacji zapas lub zapasy, które mają zostać sprzedane.

Zobacz też

Tworzenie zbiorczych zleceń kompletacji
Zarządzanie kompletacją
Praca z zestawieniami komponentów
Zapasy
Szczegóły projektu: Zarządzanie magazynem
Praca z Business Central