Table of Contents

Certyfikaty

W tym artykule zamieszczono informacje na temat certyfikatów dla Business Central.

Certyfikaty specyficzne dla kraju/regionu

W niektórych krajach lub regionach oprogramowanie księgowe musi posiadać certyfikaty zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi i wymaganiami finansowymi. W niektórych krajach jest to cykliczny wymóg roczny, a w innych wymóg jednorazowy. Poniżej zamieszczono aktualną listę krajów/regonów, w których Business Central uzyskał certyfikaty.

Uwaga

Wymaganie to obowiązuje tylko w niektórych krajach.

Uwaga

W krajach/regionach, w których Microsoft nie wydaje wersji lokalnej, zwykle to partnerzy są odpowiedzialni za uzyskanie certyfikatu dla produktu podstawowego Business Central, w tym także lokalnej wersji partnera oraz funkcji regulacyjnych.

Inne certyfikaty

Business Central jako usługa w chmurze także uzyskała certyfikaty, takie jak ISO 27001 i inne. Aby zobaczyć pełną listę certyfikatów, przejdź do tej strony (PDF).

Zobacz też

Zgodność
Zgodność aplikacji
Zgodność usług

Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!