Table of Contents

Zgodność - przegląd

W artykule zamieszczono informacje dotyczące zachowania zgodności w Business Central.

Zainteresowanie tematem zgodności jest coraz większe. W trakcie rozwoju Business Central zadbaliśmy o to, aby nasz produkt umożliwiał klientom i partnerom działanie na szeroką skalę i nie nakładał blokad w zakresie zgodności z przepisami. Z drugiej strony, system Business Central zawiera funkcjonalność i został zbudowany na platformie, która ułatwia klientom zachowanie zgodności z przepisami i wymaganiami prawnymi.

W tej sekcji zamieszczono więcej informacji na temat naszego podejścia do kwestii zgodności z perspektywy aplikacji, usługi i lokalnych wymagań.

Aby Zobacz
Dowiedzieć się więcej na temat zachowania zgodności z perspektywy aplikacji, np. RODO, Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i innych. Zgodność aplikacji
Dowiedzieć się więcej na temat zachowania zgodności na poziomie usługi i podejść stosowanych na platformie, aby zapewnić najwyższy poziom zgodności usług Business Central w branży. Zgodność usług
Wyświetlić informacje dotyczące różnych certyfikatów dla Business Central. Tutaj znajdziesz informacje o ogólnych certyfikatach i certyfikatach dla poszczególnych krajów. Certyfikaty
Dowiedzieć się więcej na temat warunków umowy dotyczącej poziomu usług i innych warunków usługi Warunki usługi

Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!