Table of Contents

Obsługa kosztów zapasów i produkcji

Mimo że znaczna część funkcjonalności rachunku kosztów jest realizowana w ramach podstawowych procesów, które są wykonywane bez interakcji użytkownika, takich jak rozliczanie zapisów i automatyczna korekta kosztów, wiele pól, okien i raportów została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy bezpośrednio lub pośrednio zarządzają kosztami zapasów lub działalności.

Przypisywanie kosztów dodatkowych do dokumentów zakupu jest przykładem zadania pośredniego księgowania kosztów. Aktualizacja kosztu jednostkowego zapasu BOM-u kompletacji lub BOM-u produkcyjnego jest przykładem zadania bardziej bezpośredniego księgowania kosztów.

W tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do artykułów, które je opisują.

Aby Zobacz
Okresowo lub automatycznie aktualizować jeden lub wiele elementów w celu przekazania wszelkich zmian kosztów z zapisów przychodzących, takich jak te dla zakupów lub produkcji, do powiązanych zapisów wychodzących, takich jak zużycie lub przesunięcia. Korygowanie kosztów zapasów
Uzyskać wgląd w średnią dynamikę kosztów po to, aby podejmować decyzje cenowe lub śledzić wahania kosztów spowodowane błędami wprowadzania danych. Rejestrowanie nowych zapasów
Tworzyć ceny ewidencyjne towaru produkcyjnego poprzez wprowadzenie trzech składników kosztu: koszt materiału, koszt zdolności produkcyjnych i koszt podwykonawcy. Obliczanie cen ewidencyjnych
Obliczyć cenę jednostkową pozycji BOM według kosztu jednostkowego komponentów podstawowych. Praca z zestawieniem komponentów
Zakończyć cykl wyceny wyprodukowanego zapasu poprzez korektę kosztów i uzgodnienie zapisów wartości z księgą główną. Koszty zakończonego zlecenia produkcyjnego
Zmienić wartości zapasu w zapasach lub wartość jednego zapisu księgi zapasu, takiego jak transakcja zakupu. Przeszacowanie zapasów
Ręcznie anulować rozliczanie zapasu lub ponownie rozliczyć zapisy księgi zapasów utworzone przez aplikację. Usuwanie i ponowne rozliczanie zapisów księgi zapasów
Użyć pola Rozliczenie z zapisu w dzienniku zapasu po to, aby ręcznie utworzyć stałe rozliczenie pomiędzy transakcją wychodzącą i pierwotną wychodzącą transakcją. Zamykanie otwartych zapisów księgi zapasu będących wynikiem stałego rozliczania w dzienniku zapasów

Zobacz też

Zarządzanie kosztami zapasów Szczegóły projektowania: Wycena zapasów