Table of Contents

Usuwanie zapisów budżetu kosztów

Zadanie wsadowe Usuń zapisy budżetu kosztów umożliwia usunięcie zapisów budżetu kosztu z rejestru budżetu kosztów.

Aby zapobiec występowaniu luk w zapisach budżetu kosztów i zapisach rejestru kosztów, zablokowano możliwość usuwania pojedynczych zapisów oraz grup zapisów ze środka listy zapisów rejestru.

Aby usunąć zapis budżetu kosztów

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Usuń zapisy budżetu kosztów, a następnie wybierz powiązane łącze.

    Pole Do nr rejestru zawiera numer ostatniego zapisu rejestru i nie można zmienić tego numeru.

    Numer zapisu rejestru, od którego należy rozpocząć usuwanie, można wybrać w polu Od nr rejestru.

  2. Wybierz przycisk OK, aby usunąć wybrane zapisy budżetu kosztów.

Uwaga

Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu zapisów budżetu kosztów, można zamknąć zapisy rejestru poprzez zaznaczenie wierszy jako Zamknięte w polu Zamknięte na stronie Rejestry budżetu kosztów.

Zobacz też

Księgowanie kosztów Tworzenie budżetów kosztów
Praca z Business Central