Table of Contents

Wycena zapasów

Zarządzanie kosztami zapasów polega na rejestrowaniu oraz raportowaniu kosztów działalności firmy. Obejmuje raportowanie kosztów produkcyjnych i kosztów zapasów, czyli wartości zapasów.

Najistotniejsze zasady w wycenie zapasów to, to że metody wyceny określają sposób szacowania wartości zapasów, gdy zapasy nie są na stanie, że korekta kosztów umożliwia aktualizowanie kosztu sprzedanych towarów według powiązanych kosztów zakupu zaksięgowanych po sprzedaży oraz, że wartości zapasów powinny być księgowane na dedykowanych kontach K/G w regularnych interwałach.

W tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do artykułów, które je opisują.

Aby Zobacz
Odróżnić pięć rożnych metod wyceny i poznać ich wpływ na przepływy kosztów. Szczegóły projektowania: Metody wyceny
Dowiedzieć się, jak zapisy rozliczenia zapasu łączą dynamicznie zmniejszenia i zwiększenia stanu zapasów, umożliwiając kontrolę nad przepływami kosztów. Szczegóły projektowania:: Rozliczenie zapasu
Dowiedzieć się, w jaki sposób przebiega ciągła aktualizacja kosztu jednostkowego zapasu według kosztu ostatniej transakcji zgodnie z metodą wyceny zapasu. Szczegóły projektowania: Korekta kosztu
Dowiedzieć się, w jaki sposób jest obliczany dynamicznie średni koszt zapasu zgodnie z wybranym okresem kalkulacji kosztu średniego. Szczegóły projektowania: Średni koszt
Odróżnić koszt przewidywany (jeszcze niezafakturowany) od rzeczywistego kosztu i sposób jego obsługi w księdze głównej. Szczegóły projektowania: Księgowanie kosztu przewidywanego
Zrozumieć mechanizm korekty kosztów, przy pomocy którego koszty są przenoszone nawet, jeśli transakcje magazynowe są realizowane losowo. Szczegóły projektowania: Korekta kosztu
Dowiedzieć się, dlaczego ceny ewidencyjne są wykorzystane przez firmy produkcyjne jako wartości bazowej przy wycenie komponentów i zapasów końcowych. Obliczanie cen ewidencyjnych
Zrozumieć, w jaki sposób wartość zapasów jest odzwierciedlana w księdze głównej. Uzgadnianie kosztów zapasów w księdze głównej
Dowiedzieć się, jak koszty dodatkowe takie jak fracht i ubezpieczenie, wpływają na przypisanie dodatkowych komponentów kosztu w koszcie jednostkowym zapasu. Wykorzystanie kosztów dodatkowych w celu rozliczenia dodatkowych kosztów handlowych
Dowiedzieć się, jak okresy zapasów umożliwiają firmie kontrolowanie wartości zapasów na stanie poprzez zdefiniowanie krótszych okresów, które można zamykać w celu zaksięgowania w trakcie roku finansowego Praca z okresami zapasów
Zrozumieć mechanizmy silnika wyceny obejmujące wycenę w przypadku zaksięgowania transakcji kompletacji i produkcji. Szczegóły projektowania: Wycena zapasów

Zobacz też

Zarządzanie kosztami zapasów
Praca z Business Central