Table of Contents

Korzystanie z odsyłaczy zapasu

Odsyłacze konfiguruje się pomiędzy opisem zapasu utworzonym przez sprzedawcę a tym, którego używa dostawca w odniesieniu do danego zapasu. Opis zapasu dostawcy jest automatycznie wstawiany w dokumentach zakupu dla dostawcy, po uzupełnieniu pola Nr odsyłacza. Tej samej funkcjonalności używa się w dokumentach sprzedaży dla numerów zapasów sprzedawanych nabywcom.

Poniższe procedury dotyczą stosowania odsyłaczy zapasu w przetwarzaniu zakupów. Podobne działania wykonuje się też w przypadku transakcji sprzedaży.

Uwaga

Coraz częściej identyfikatory zapasów, takie jak GTIN lub GUID, zawierają 30 lub więcej znaków, co przekracza możliwości bieżącej funkcji odsyłaczy zapasu. Jeśli trzeba użyć oznaczeń dłuższych niż 30 znaków, administrator może uruchomić funkcję Pisanie dłuższych oznaczeń zapasu na stronie Zarządzanie funkcjami. (łącze wymaga posiadania dzierżawcy Business Central). Zmienią się nazwy rzeczy takich jak strony i przyciski, ale nie sposób wykorzystania odwołań. Na przykład strona Zapisy odsyłaczy zapasów zmieni nazwę na Zapisy oznaczeń zapasów.

Aby skonfigurować odsyłacz zapasu do opisu zapasu dostawcy

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz kartotekę zapasu, dla którego chcesz utworzyć odsyłacz do opisu zapasu, z którego korzysta dostawca.

  3. Wybierz akcję Odsyłacze.

    Jeśli nie widzisz akcji Odsyłacze, wyświetl więcej opcji, a następnie znajdź tę akcję, wybierając Powiązane > Zapas.

  4. Wypełnij odpowiednio pola w nowym wierszu na stronie Zapisy odsyłacza zapasu. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..

Aby wprowadzić opis zapasu dostawcy w zamówieniu zakupu

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Utwórz zamówienie zakupu dla dostawcy, dla którego skonfigurowano odsyłacz zapasu w poprzedniej procedurze.
  3. Utwórz wiersz zakupu dla zapasu, dla którego skonfigurowano odsyłacz w poprzedniej procedurze.
  4. W polu Nr odsyłacza zaznacz utworzony wcześniej odsyłacz, a następnie wybierz akcję OK.

Zawartość pola Opis w wierszu zostanie zastąpiona opisem zapasu dostawy, zgodnie z wartością zapisu odsyłacza zapasu.

Zobacz też

Rejestrowanie nowych zapasów
Zapasy
Praca z Business Central