Table of Contents

Zarządzanie zobowiązaniami

Znaczącą część obsługi rozrachunków z dostawcami obejmują związane z płaceniem dostawcom lub zwrotem wydatków pracownikom. Na stronie Dziennik płatności dostępne są funkcje umożlwiające dodawanie wierszy płatności dotyczących faktur zakupu do zapłacenia. Aby wysłać transakcje od banku, można wyeksportować wiele wierszy arkusza dziennika płatności do pliku, a następnie przekazać plik do banku. Płatności można również realizować czekiem, na przykład przesyłając czek w formie płatności elektronicznej.

Innym typowym zadaniem jest rozliczanie wychodzących płatności z powiązanymi zapisami księgi dostawcy lub pracownika w celu zamknięcia faktur zakupu, faktur korygujących zakupu, kont pracownika po dokonaniu płatności. Zadanie to można wykonać na stronie Dziennik uzgodnienia płatności, importując plik wyciągu bankowego w celu zarejestrowania płatności. Płatności są następnie rozliczane z otwartymi zapisami księgi dostawcy, nabywcy lub pracownika poprzez dopasowanie tekstu płatności i informacji w zapisie. Przed zaksięgowaniem dziennika można zweryfikować i zmieniać dopasowania zapisów i płatności. Księgując dziennik, można także zamknąć otwarte zapisy księgi kont bankowych powiązane z rozliczonymi zapisami księgi. Uzgodnienie konta bankowego odbywa się automatycznie po rozliczeniu wszystkich płatności.

Opcjonalnie można rozliczyć wychodzące płatności ręcznie na stronie Dziennik płatności lub z powiązanych zapisów księgi dostawcy lub pracownika.

W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań dotyczących rozrachunków z dostawcami oraz podano łącza do powiązanych artykułów.

Aby Zobacz
Generować płatności dla dostawcy lub zwroty wydatków pracownikom, przygotować płatności czekiem i eksportować płatności do pliku banku podczas księgowania. Realizacja płatności
Automatycznie rozliczać płatności z niezapłaconymi fakturami zakupu poprzez zaimportowanie pliku wyciągu bankowego. Automatyczne rozliczanie płatności i uzgadnianie kont bankowych
Rozliczać ręcznie płatności z niezapłaconymi fakturami zakupu. Uzgadnianie płatności dostawców z dziennikiem płatności lub z zapisów księgi dostawców
Umożliwić poprawną wycenę zapasów poprzez przypisanie dodanych kosztów zapasu takich jak fracht, obsługa fizyczna, ubezpieczenia i transport, poniesionych w związku z zakupem. Korzystanie z dodatkowych kosztów zapasów w celu ewidencji dodatkowych kosztów handlowych
Dokonać zwrotu osobistych wydatków pracowników związanych z działalnością firmy poprzez wpłatę na konta bankowe pracowników. Rejestrowanie i zwrot wydatków służbowych

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Zakup
Zarządzanie należnościami
Korzystanie z dodatkowych kosztów zapasów w celu ewidencji dodatkowych kosztów handlowych
Ogólna funkcjonalność dla firm
Praca z Business Central

Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!