Table of Contents

Tworzenie nagłówków zleceń produkcyjnych

Zlecenie produkcyjne można utworzyć ręcznie, a pierwszym krokiem jest utworzenie nagłówka zlecenia produkcyjnego.

Zlecenia produkcyjne są zazwyczaj tworzone automatycznie poprzez użycie funkcji planowania w celu pokrycia znanego zapotrzebowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Planowanie.

W poniższej procedurze opisano tworzenie potwierdzonego zlecenia produkcyjnego. Można także utworzyć zlecenia produkcyjne o innym stanie.

Aby utworzyć nagłówek zlecenia produkcyjnego

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Potwierdzone zlecenia prod., a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Nowy.

  3. W polu Nr wstaw kolejny numer z serii numeracji.

  4. W polu Typ źródła wybierz źródło zlecenia produkcyjnego.

    W tym miejscu można utworzyć wersję dla rodziny przedmiotów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z rodzinami produktów.

  5. W polu Nr źródła wybierz numer zapasu, rodzinę lub nagłówek sprzedaży, dla którego ma zostać wygenerowane zlecenie produkcyjne.

  6. Wypełnij pola Ilość i Termin realizacji zgodnie ze specyfikacjami.

W przypadku zmiany wymagań produkcyjnych dotyczących komponentów lub operacji, można szybko ponownie zaplanować zlecenie produkcyjne. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bezpośrednie ponowne planowanie lub odświeżanie zlecenia produkcyjnego.

Zobacz też

Produkcja
Konfigurowanie produkcji
Planowanie
Zapasy
Zakupy
Praca z Business Central