Table of Contents

Produkcja

Uwaga

Funkcjonalność opisana w tym artykule i artykułach podrzędnych jest widoczna w interfejsie użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik posiada opcję Premium. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zmiana wyświetlanych funkcji.

Po zaplanowaniu zapotrzebowania i wydaniu materiałów według BOM-ów produkcyjnych, można rozpocząć wykonywanie rzeczywistych operacji produkcyjnych w kolejności zdefiniowanej przez marszrutę zlecenia produkcyjnego.

Ważnym elementem wykonywania produkcji, z punktu widzenia systemu, jest księgowanie produkcji do bazy danych, aby rejestrować postęp i aktualizować zawartośc magazynu ukończonymi zapasami. Księgowanie produkcji może odbywać się ręcznie, poprzez wypełnienie i zaksięgowanie wierszy dziennika po ukończeniu operacji produkcyjnych. Może też odbywać się automatycznie poprzez użycie wstecznej kalkulacji zużycia. W takim wypadku zużycie materiałów jest księgowane automatycznie obok produkcji, gdy stan zlecenia produkcyjnego zmieni się na zakończone.

Alternatywą do arkusza przetwarzania wsadowego do księgowania wielu zleceń produkcyjnych, może być użycie strony Dziennik kontroli produkcji do księgowania zużycia i/lub produkcji dla jednego wiersza zlecenia produkcyjnego.

Zanim będzie można rozpocząć produkcję zapasów, należy skonfigurować różne ustawienia, takie jak gniazda robocze, marszruty i BOM-y produkcyjne. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie produkcji.

W tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do artykułów, które je opisują.

Aby Zobacz
Zrozumieć działanie zleceń produkcyjnych. Zlecenia produkcyjne
Ręcznie utworzyć zlecenia produkcyjne. Tworzenie zleceń produkcyjnych
Aby przekazać wszystkie lub wybrane operacje zlecenia produkcyjnego podwykonawcy. Podwykonawstwo produkcji
Rejestrować i księgować produkcję łącznie ze zużyciem materiału i czasu dla pojedynczego wiersza zwolnionego zlecenia produkcyjnego. Księgowanie zużycia i produkcji dla jednego wiersza zwolnionego zlecenia produkcyjnego
Seryjnie księgować ilość komponentów zużywaną podczas każdej operacji w dzienniku, który może przetworzyć wiele zaplanowanych zleceń produkcyjnych. Seryjne księgowanie zużycia
Księgować ilość ukończonych zapasów i czasu poświęconego na pojedynczą operację w dzienniku, który może przetworzyć wiele zwolnionych zleceń produkcyjnych. Seryjne księgowanie produkcji i czasu jednostkowego
Wycofać produkcję, na przykład z powodu pojawienia się błędu zapisy danych i błędnej kwoty. Wycofanie księgowania produkcji
Zaksięgować liczbę zapasów produkowanych w każdej operacji, które nie są kwalifikowane jako zakończona produkcja, ale jako braki Księgowanie braków
Wyświetlić obciążenie warsztatu jako wyniku zaplanowanych i zwolnionych zleceń produkcyjnych. Wyświetlanie obciążenia gniazd i stanowisk roboczych
Użyć strony Dziennik zdolności produkcyjnej do księgowania zużytej wydajności, która nie jest przypisana do zlecenia produkcyjnego, takich jak prace konserwacyjne. Księgowanie wydajności
Obliczyć i skorygować koszty zakończonych zasobów produkcyjnych i zużytych komponentów potrzebnych do uzgodnienia finansowego. Koszty zakończonego zlecenia produkcyjnego

Zobacz też

Konfigurowanie produkcji
Planowanie
Zapasy
Zakup
Praca z Business Central

Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!