Table of Contents

Planowanie

Operacje produkcyjne, które mają przetwarzać dane wejściowe w wyroby gotowe należy raz dziennie lub raz w tygodniu planować w zależności od objętości i natury produktów. Business Central oferuje funkcje wspierające planowanie dostaw według przewidywanego i rzeczywistego zapotrzebowania ze sprzedaży, kompletacji i produkcji oraz funkcje planowania dystrybucji za pomocą jednostek składowania zapasu i przesunięć między lokalizacjami.

Uwaga

W tym artykule opisano szczególnie planowanie dla firm zaangażowanych w produkcję lub zarządzanie kompletacją, gdzie wynikowe zamówienia dostawy mogą być zleceniami produkcji, kompletacji, przesunięcia lub zamówieniami zakupu. Głównym interfejsem pracy związanej z takim planowaniem jest strona Arkusz planowania.

Dodatkowo, Business Central zapewnia wsparcie planowania dostaw dla firm zajmujących się handlem hurtowym, gdzie wynikowe zamówienia dostawy mogą być jedynie zleceniami przesunięcia lub zamówieniami zakupu. Głównym interfejsem pracy związanej z takim planowaniem jest strona Arkusz zapotrzebowania, który jest pośrednio opisany w tym artykule, ponieważ większość funkcjonalności planowania można zastosować w obu arkuszach.

Planowanie może być rozumiane jako przygotowanie wymaganych zamówień dostawy w dziale zakupu, kompletacji lub produkcji, aby zaspokoić zapotrzebowanie sprzedaży lub pozycji gotowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Produkcja, Zarządzanie kompletacją oraz Produkcja.

W tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do artykułów, które je opisują.

Aby Zobacz
Skorzystać z krótkiego wstępu, w którym opisano jak system planowania może zostać wykorzystany do rozpoznania i nadania priorytetu zapotrzebowania oraz sugerowania zbalansowanego planu dostaw. Funkcjonalność planowania
Zrozumieć jak działają wszystkie aspekty systemu planowania i jak dostosować algorytmy do wymagań dotyczących planowania w różnych środowiskach. Szczegóły projektu: Planowanie dostaw
Nauczyć się jak logika planowania rozróżnia miedzy zapotrzebowaniem w lokalizacjach według konfiguracji SKU i zapotrzebowaniem bez kodu lokalizacji. Planowanie z lokalizacjami lub bez lokalizacji
Prognozować zapotrzebowanie przedstawiane przez komponenty przewidywanej sprzedaży i produkcji. Tworzenie prognozy popytu
Zaprojektować lub utworzyć zlecenia produkcyjne jeden do jednego z zamówienia sprzedaży, aby pokryć dokładne zapotrzebowanie danego zamówienia sprzedaży. Tworzenie zleceń produkcyjnych z zamówień sprzedaży
Użyć strony Planowanie zleceń do ręcznego planowania dla zapotrzebowania sprzedaży i produkcji, dla pojedynczego poziomu BOM-u produkcyjnego na raz. Planowanie dla nowego pojedynczego zamówienia zapotrzebowania
Użyć strony Arkusz planowania do uruchomienia opcji MPS i MRP, aby automatycznie utworzyć wysokopoziomowy lub szczegółowy plan dostaw dla wszystkich poziomów elementów. Pełne planowanie, MPS lub MRP
Korzystać ze strony Arkusz zapotrzebowania, aby automatycznie utworzyć szczegółowy plan dostaw na pokrycie zapotrzebowania dla zapasów, które są uzupełniane tylko za pomocą zakupu lub przesunięcią. Strona Arkusz zapotrzebowania
Zainicjować lub zaktualizować zlecenie produkcyjne jako wstępnie zaplanowane operacji w harmonogramie głównym produkcji. Bezpośrednie ponowne planowanie lub odświeżanie zlecenia produkcyjnego
Obliczyć ponownie kalendarze gniazd lub stanowisk roboczych w związku ze zmianami planowania. Aby obliczyć kalendarz gniazda roboczego
Śledzić zapotrzebowanie zamówienia (ilość śledzona), prognozę, zamówienie zbiorcze sprzedaży lub parametr planowania (ilość nieśledzona), które zapoczątkowały określony wiersz planowania. Śledzenie relacji pomiędzy popytem i zapotrzebowaniem
Wyświetlić przewidywaną dostępność zapasu w różnych widokach i zobaczyć, jakie zapotrzebowanie brutto, planowane przyjęcia zamówień i inne zdarzenia mają na nią wpływ w danym okresie czasu. Wyświetlanie dostępności zapasów

Zobacz też

Konfigurowanie produkcji
Produkcja
Zapasy
Zakup
Szczegóły projektu: Planowanie dostaw
Najlepsze praktyki konfiguracji: Planowanie dostaw
Praca z Business Central

Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!