Table of Contents

Zarządzanie budżetami

Dla każdego zlecenia można skonfigurować budżet. Budżet używany jest do rozplanowania zasobów alokowanych do zlecenia. Budżet może być ogólny z kilkoma zapisami, ale może też zawierać więcej zapisów podzielonych na poziomy aktywności. W takim przypadku można porównywać kwoty zabudżetowane z rzeczywistym użyciem zarejestrowanym w dzienniku zlecenia. Poprzez monitorowanie różnic między rzeczywistym użyciem a użyciem zabudżetowanym można kontrolować realizowany projekt i udoskonalić jakość przyszłych zleceń przez zmniejszenie ryzyka oceniania zbyt nisko kosztów.

W poniższej procedurze opisano jak wyceniać budżetowany koszt podczas panowania. Informacje na temat nagrania budżetowanego w porównaniu do rzeczywistych kosztów zlecenia można znaleźć w artykule Rejestrowanie zużycia na zleceniach.

Aby oszacować budżetowany koszt zlecenia

Gdy nabywca chce poznać cenę zlecenia fakturowanego na podstawie użycia, należy określić budżetowany koszt zlecenia. Używa się do tego strony Wiersze zadań zlecenia.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz odpowiednie zlecenie.
  3. Wybierz wiersz zadania o typie Księgowanie, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania zlecenia.
  4. W nowym wierszu wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Dla pola Typ wiersza odnieś się do poniższych informacji.

Typ wiersza Opis
Zarówno budżet i fakturowane Kwoty kosztu i ceny wpisane w wierszu planowania to budżetowany koszt poszczególnego wiersza planowania. Kwota ceny zostanie zafakturowana.
Budżet Nabywca nie jest obciążony za użycie. Użycie nie jest transferowane do faktury, ale zostanie użyte w obliczeniu RWT.
Fakturowane Nabywca jest obciążony za użycie. Użycie jest przeniesione do faktury na podstawie ilości określonej w polu Ilość do przeniesienia do zafakturowania.
Uwaga

Pole Planowana data dostawy dla wiersza planowania zawiera datę spodziewanej realizacji użycia powiązanego z wierszem planowania. Jest to też data, kiedy wiersz planowania może zostać przeniesiony do faktury sprzedaży i zaksięgowany.

Na zasadniczym zadaniu zlecenia na stronie Kartoteka zlecenia, pola Data początkowa i Data końcowa zawierają wartość pola Planowana data dostawy w najwcześniejszych i najpóźniejszych wierszach planowania zlecenia na powiązanej stronie Wiersze planowania zlecenia.

Uwaga

Gdy wypełniasz pole Ilość, wszystkie informacje dotyczące całkowitej ceny i całkowitego kosztu zostaną obliczone i wpisane dla tego wiersza planowania. W każdej chwili możesz je edytować.

Na stronie Kartoteka zlecenia widoczne jest podsumowanie całkowitych budżetowanych kosztów, budżetowanej ceny, fakturowanego kosztu i fakturowanej ceny dla każdego zadania.

Informacje na temat nagrania budżetowanego w porównaniu do rzeczywistych kosztów zlecenia można znaleźć w artykule Rejestrowanie zużycia na zleceniach.

Zobacz też

Zarządzanie projektem
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central