Table of Contents

Konfigurowanie zarządzania projektem

Zarządzanie projektami przy użyciu Business Central jest możliwe po wcześniejszym skonfigurowaniu zasobów, kart czasu pracy oraz zleceń.

Można następnie utworzyć zlecenia i zaplanować zasoby dla projektów oraz zarządzać budżetami i śledzić godziny maszynowe i pracownicze za pomocą kart czasu pracy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie projektami.

W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.

Aby Zobacz
Skonfigurować zarządzanie projektem. Konfiguracja ogólnych informacji dla zleceń
Skonfigurować zasoby i powiązane koszty i ceny zarówno dla pojedynczych zasobów jak i dla grup zasobów lub dla wszystkich zasobów dostępnych w firmie. Konfigurowanie zasobów
Uruchomić zasoby do raportowania czasu pracy osoby lub maszyny i pozwolić kierownikwi na sprawdzenie zużycia i jego alokacji. Konfigurowanie kart czasu pracy
Utworzyć kartoteki zleceń i przygotować zadania zlecenia. Skonfigurować ceny zapasów i zasobów zlecenia oraz zdefiniować grupy księgowe zleceń. Konfigurowanie zleceń

Zobacz też

Zarządzanie projektami
Wideo: Jak utworzyć zlecenie w Dynamics 365 Business Central
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central