Table of Contents

Metody kalkulacji RWT

Gdy zlecenie postępuje zużywane są materiały, zasoby i inne wydatki, które należy zaksięgować do zlecenia. Roboty w toku (RWT) to funkcja pozwalająca na oszacowanie wartości pieniężnej zleceń w księdze głównej, gdy te zlecenia są realizowane. W wielu przypadkach można zaksięgować wydatki zlecenia przed zafakturowaniem zlecenia. Po zaksięgowaniu tylko wydatków sprawozdanie finansowe będzie nieprecyzyjne.

Aby śledzić wartość w księdze głównej, można obliczyć RWT i zaksięgować wartość w księdze głównej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Monitorowanie realizacji i wydajności zleceń.

Business Central wspiera poniżej wymienione metody obliczania i rejestracji wartości robót w toku.

Metoda kalkulacji RWT Formuła kalkulacji Opis kalkulacji
Wartość kosztu Przychody uznane = Cena zafakturowana

Szacowany koszt razem = Fakturowana cena razem x Wskaźnik kosztu budżetowanego

Koszt RWT = (Procent zaawansowania - Zafakturowane (%)) x Szacowany koszt razem

Procent zaawansowania = Koszt zużycia razem / Budżetowany koszt razem
Zafakturowane (%) = Fakturowana cena zafakturowana

Zafakturowana cena razem i koszty uznane = Koszty zużycia razem - RWT
Kalkulacje wartości kosztów rozpoczynają się od obliczenia wartości tego co zostało dostarczone, poprzez wybranie proporcji przewidywanych kosztów na podstawie procentu zaawansowania. Zafakturowane koszty są odejmowane poprzez wzięcie proporcji szacowanych kosztów razem w oparciu o zafakturowany procent.

Kalkulacja wymaga poprawnie wprowadzonej fakturowanej ceny razem, budżetowanej ceny razem oraz budżetowanych kosztów razem w całym zleceniu.
Koszt sprzedaży Przychody uznane = Fakturowana cena zafakturowana

Uznany przychód = Budżetowany koszt razem x Zafakturowany procent

Zafakturowane (%) = Fakturowana cena zafakturowana / Fakturowana cena razem

(Zafakturowane (%) istnieje jako kolumna w wierszach zadań zlecenia)

Koszt RWT = Koszty zużycia razem – Uznane koszty
Kalkulacje kosztu sprzedaży rozpoczynają się od kalkulowania uznanych kosztów. Koszty są rozpoznawane proporcjonalnie, w zależności od budżetowanych kosztów razem.

Kalkulacja wymaga poprawnie wprowadzonej fakturowanej ceny razem oraz budżetowanych kosztów razem w całym zleceniu.
Wartość sprzedaży Uznane koszty = Koszty zużycia razem

Uznane koszty = Cena zużycia razem x Przewidywany wskaźnik fakturowania

Odzyskiwania kosztu (%) = Fakturowana cena razem / Budżetowana cena razem

Sprzedaż RWT = Uznana sprzedaż - Fakturowana cena zafakturowana
Kalkulacje wartości sprzedaży rozpoznają przychód proporcjonalnie w oparciu o koszty zużycia razem i przewidywany wskaźnik odzyskiwania kosztu.

Kalkulacja wymaga poprawnie wprowadzonej fakturowanej ceny razem oraz budżetowanych kosztów razem w całym zleceniu.
Procent zaawansowania Uznane koszty = Koszty zużycia razem

Uznany przychód = Fakturowana cena razem x Procent zaawansowania

Procent zaawansowania = Koszt zużycia razem / Budżetowany koszt razem
(W wierszach zadań zlecenia nazywa się „Zaawansowanie kosztów (%)”)

Sprzedaż RWT = Uznana sprzedaż - Fakturowana cena zafakturowana
Kalkulacje procentu zaawansowania rozpoznają przychód proporcjonalnie w oparciu o procent zaawansowania, który jest ilorazem kosztów zużycia razem i budżetowanych kosztów.

Kalkulacja wymaga poprawnie wprowadzonej fakturowanej ceny razem oraz budżetowanych kosztów razem w całym zleceniu.
Ukończona umowa Kwota RWT = Kwota kosztu RWT = Zużycie (Koszt razem)

Kwota sprzedaży RWT = Fakturowane (cena zafakturowana)
Ukończona umowa nie rozpoznaje przychodu i kosztów przed ukończeniem zlecenia. Można to zrobić jeśli niepewność szacowanych kosztów i przychód jest wysoka.

Dopóki zlecenie nie zostanie ukończone całe zużycie jest księgowane na koncie kosztów RWT (aktywa),a cała zafakturowana sprzedaż jest księgowana na koncie zafakturowanej sprzedaży RWT (zobowiązanie).

Zobacz też

Zarządzanie projektem
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central