Table of Contents

Zarządzanie zapisanymi ustawieniami dla raportów oraz skryptów

Podczas uruchamiania raportów, użytkownikom wyświetla się zazwyczaj strona, na której można wybrać opcje i ustawienia filtrów do zmiany danych uwzględnianych w wygenerowanym raporcie. Strona jest nazywana stroną żądania. Raport może zawierać jedno lub więcej zapisanych ustawień, które użytkownicy mogą zastosować w raporcie ze strony żądania. Zapisane ustawienia są wstępnie zdefiniowanymi opcjami i filtrami. Korzystanie z zapisanych ustawień jest szybszym i łatwiej dostępnym sposobem stałego generowania raportów, które zawierają poprawną datę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z zapisanych ustawień.

Uwaga

Ten artykuł odnosi się głównie do „raportu”, ale podobne informacje dotyczą również zadań wsadowych.

Posiadanie odpowiednich uprawnień pozwala na wyświetlanie, tworzenie oraz modyfikację zapisanych ustawień dla wszystkich raportów dla wszystkich użytkowników firmy. Można przypisać zapisane ustawienia raportu do indywidualnych użytkowników lub do wszystkich użytkowników firmy.

Tworzenie i modyfikowanie zapisanych ustawień dla wszystkich użytkowników

Zarządzanie zapisanymi ustawieniami odbywa się na stronie Ustawienia raportów. Stronę można otworzyć na dwa sposoby:

  • Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia raportu, a następnie wybierz odpowiednie łącze.
  • Otwórz raport, wybierz przycisk wyszukiwania w polu Użyj wartości domyślnej, a następnie wybierz akcję Wybierz z pełnej listy.

Strona wyświetla wszystkie istniejące zapisy zapisanych ustawień dla wszystkich użytkowników. Jeśli pole Przypisane do zawiera nazwę użytkownika, tylko dany użytkownik może skorzystać z zapisanych ustawień dla powiązanego raportu. Jeśli zaznaczono pole wyboru Udostępnij wszystkim użytkownikom, wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z zapisanych ustawień w raporcie.

Na stronie Ustawienia raportu można:

  • Wybrać akcję Nowy, aby utworzyć nowe zapisane ustawienia od podstaw.
  • Wybrać zapisane ustawienia z listy, a następnie wybrać akcję Kopiuj, aby utworzyć ich kopię.
  • Wybrać zapisane ustawienia z listy, a następnie wybrać akcję Edytuj, aby zmodyfikować zapisane ustawienia.
Ważne

Należy dobrze przemyśleć nazwę zapisanych ustawień. Jeśli zapisane ustawienia, tworzone dla wszystkich użytkowników, zostaną nazwane tak samo jak istniejące zapisane ustawienia, które są przypisane do określonego użytkownika, nie będzie on mógł skorzystać z zapisanych ustawień, przypisanych do wszystkich. W sekcji Zapisane ustawienia na stronie żądania, użytkownik zobaczy dwa zestawy zapisanych ustawień o tej samej nazwie. Bez względu na wybraną opcję, wykorzystane zostaną zapisane ustawienia, przypisane do określonego użytkownika.

Uwaga

Funkcjonalność Zapisane ustawienia jest dostępna tylko w raportach, w których na stronie żądania raportu, we właściwości SaveValues wybrano opcję Tak. Właściwość SaveValues można skonfigurować w środowisku rozwojowym.

Zobacz też

Praca z raportami, skryptami i portami XML