Table of Contents

Rozszerzenie migracja danych QuickBooks

Rozszerzenie ułatwia migrację nabywców, dostawców, zapasów oraz kont z QuickBooks do Business Central. Jeśli firma korzysta obecnie z QuickBooks, można wyeksportować odpowiednie informacje, a następnie otworzyć przewodnik konfiguracji z pomocą, aby przekazać dane do Business Central.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych.

Dane z QuickBooks Desktop

Poniżej wymieniono dane, które można zaimportować z QuickBooks Online do Business Central:

  • Nabywcy
  • Dostawcy
  • Zapasy
  • Plan kont
  • Transakcje salda początkowego w księdze głównej
  • Ilość zapasów magazynowych dostępna od ręki
  • Otwarte dokumenty nabywców i dostawców, takich jak faktury, faktury korygujące oraz płatności

Tylko pełne kwoty na dokumentach sprzedaży i zakupu są migrowane. Częściowo opłacone kwoty nie są aktualizowane. Na przykład, jeśli nabywca zapłacił 300 z 500 dolarów na fakturze sprzedaży, migrowane będzie pełne 500. Jeśli przyjęto częściowe płatności, należy je zaktualizować ręcznie, przed lub po migrowaniu danych. Zalecamy, aby przed migracją rozliczyć pozostałe transakcje tylko po to, aby ułatwić późniejszą pracę.

Uwaga

Zamówienia zakupu i zamówienia sprzedaży nie są migrowane.

Przed rozpoczęciem

Ważną częścią procesu migracji jest określenie kont, na które mają być migrowane transakcje. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie tego mapowania przed migracją danych. Na przykład, konta dla których są księgowane transakcje:

  • Sprzedaż zapasów lub usług nabywcom
  • Zakup zapasów lub usług od dostawców
  • Korekty w księdze głównej

Business Central wymaga, aby konta w księdze głównej posiadały przypisane do nich numery kont. Należy upewnić się, że numery konta są przypisane do kont w QuickBooks. Jeśli transakcje w QuickBooks zawierają kwoty podatku, w Business Central należy skonfigurować konto podatku dla danej jurysdykcji podatkowej zanim możliwe będzie księgowanie transakcji.

Aby pobrać dane z aplikacji QuickBooks desktop należy pobrać narzędzie Microsoft Data Exporter. Instrukcje dla narzędzia znajdują się w kreatorze migracji danych w Business Central. Narzędzie połączy się z aplikacją QuickBooks i wyeksportuje odpowiednie dane do pliku .zip.

Uwaga

Narzędzie eksportu danych działa obecnie tylko z QuickBooks 2017 oraz 2018.

Znalezienie rozszerzenia migracja danych QuickBooks

Rozszerzenie migracja danych QuickBooks jest zainstalowane i gotowe do użytku jako zintegrowana część przewodnika konfiguracji z pomocą migracji danych: Po wyeksportowaniu danych z QuickBooks, należy wybrać ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadzić Konfiguracja z pomocą, a następnie wybrać powiązane łącze. Należy wybrać opcję Migruj dane biznesowe, a następnie wykonać kroki zawarte w poradniku.

Co zrobić po migracji danych?

Po zakończeniu procesu migracji danych, transakcje mają stan niezaksięgowane, dlatego można je sprawdzić i skorygować. Aby sprawdzić transakcje, należy udać się na stronę, na której można je normalnie znaleźć. Na przykład, aby sprawdzić niezaksięgowane faktury sprzedaży, należy przejść na stronę faktury sprzedaży. Aby sprawdzić dzienniki płatności, należy przejść na stronę dzienniki płatności. Jest kilka rzeczy, które należy wykonać: Jeśli transakcje w QuickBooks posiadały kwoty narzutu lub rabatu, należy ręcznie dodać te kwoty do powiązanych transakcji w Business Central przed ich zaksięgowaniem. Jeśli firma wykorzystuje podatek od wartości dodanej (VAT), aby mógł on być księgowany, do ustawień księgowania należy będzie dodać gospodarczą grupę księgową oraz towarową grupę księgową. Należy zweryfikować salda początkowe dla kont w księdze głównej. QuickBooks nie przechowuje bieżącego salda dla wszystkich kont, dlatego możliwe, że będzie trzeba skorygować salda początkowe.

Zobacz też

Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Dostosowywanie Business Central przy użyciu rozszerzeń