Table of Contents

Rozszerzenie migracja danych QuickBooks Online

Rozszerzenie zostało zawarte w przewodniku konfiguracji z pomocą Migracja danych, aby pomóc w migracji ważnych danych firmowych z QuickBooks Online do Business Central. Jest to przydatne, na przykład w sytuacji, gdy rozwijająca się firma decyduje się na ulepszenie aplikacji do zarządzania firmą poprzez rozpoczęcie z korzystania z Business Central.

Jakie dane można zaimportować z QuickBooks Online?

Poniżej wymienione dane można zaimportować z QuickBooks Online do Business Central:

 • Nabywcy
 • Dostawcy
 • Zapasy
 • Plan kont
 • Transakcja salda początkowego w księdze głównej
 • Ilość zapasów magazynowych dostępna od ręki
 • Otwarte dokumenty nabywców i dostawców, takie jak faktury, faktury korygujące oraz płatności

Tylko pełne kwoty na dokumentach sprzedaży i zakupu są migrowane. Częściowo opłacone kwoty nie są aktualizowane. Na przykład, jeśli nabywca zapłacił 300 z 500 dolarów na fakturze sprzedaży, migrowane będzie pełne 500. Jeśli przyjęto częściowe płatności, należy je zaktualizować ręcznie, przed lub po migrowaniu danych. Polecamy, aby przed migracją rozliczyć pozostałe transakcje tylko po to, aby ułatwić późniejszą pracę.

Uwaga

Zamówienia zakupu i zamówienia sprzedaży nie są migrowane.

Przed rozpoczęciem

Ważną częścią procesu migracji jest określenie kont, na które mają być migrowane transakcje. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie tego mapowania przed migracją danych. Na przykład, konta dla których są księgowane transakcje:

 • Sprzedaż zapasów lub usług nabywcom
 • Zakup zapasów lub usług od dostawców
 • Korekty w księdze głównej

Business Central wymaga, aby konta w księdze głównej posiadały przypisane do nich numery kont. Należy upewnić się, że numery konta są przypisane do kont w QuickBooks Online.

Jeśli transakcje w QuickBooks Online zawierają kwoty podatku, należy skonfigurować konto podatku dla danej jurysdykcji podatkowej w Business Central zanim księgowanie transakcji będzie możliwe.

Jak rozpocząć korzystanie z rozszerzenia?

Rozpoczęcie jest proste. Należy jedynie uruchomić przewodnik konfiguracji z pomocą Migracja danych. Można to zrobić w następujący sposób:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Konfiguracja z pomocą, a następnie wybierz Migruj dane biznesowe.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w każdym kroku przewodnika konfiguracji z pomocą.

Co zrobić po migracji danych?

Po zakończeniu procesu migracji danych, transakcje mają stan Niezaksięgowane, dlatego można je sprawdzić i skorygować. Aby sprawdzić transakcje, należy udać się na stronę, na której można je normalnie znaleźć. Na przykład, aby sprawdzić niezaksięgowane faktury sprzedaży, należy przejść na stronę Faktury sprzedaży. Aby sprawdzić dzienniki płatności, należy przejść na stronę Dzienniki płatności.

Jest kilka rzeczy, które należy wykonać:

 • Jeśli transakcje w QuickBooks Online posiadały kwoty narzutu lub rabatu, należy ręcznie dodać te kwoty do powiązanych transakcji w Business Central przed ich zaksięgowaniem.
 • Jeśli firma wykorzystuje podatek od wartości dodanej (VAT), aby mógł on być księgowany, do ustawień księgowania należy będzie dodać gospodarczą grupę księgową oraz towarową grupę księgową.
 • Należy zweryfikować salda początkowe dla kont w księdze głównej. QuickBooks Online nie przechowuje bieżącego salda dla wszystkich kont, dlatego możliwe, że będzie trzeba skorygować salda początkowe.

Zobacz też

Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Dostosowywanie Business Central przy użyciu rozszerzeń