Table of Contents

Aplikacje mobilne - często zadawane pytania

Poniższy artykuł zawiera odpowiedzi na częste pytania zadawane przez zaawansowanych użytkowników na temat aplikacji mobilnych dla Business Central.

Czy jest dostępna aplikacja dla mojego urządzenia?

Prawdopodobnie tak! Zainstaluj aplikację Business Central na urządzeniu mobilnym przez Windows Store, App Store lub Google Play.

Czy aplikacje mają taki sam interfejs jak przeglądarka?

Nie, niezupełnie. Na przykład, ze względu na ograniczony rozmiar ekranu w urządzeniach mobilnych, widoczna jest tylko grupa działań Narzędzia główne. Podobnie, skróty klawiaturowe nie są dostępne, ponieważ w urządzeniach mobilnych do nawigacji używa się głównie funkcji dotykowych, a nie klawiatury.

Poniższa tabela opisuje niektóre z najczęstszych różnic i ograniczeń, które można napotkać podczas korzystania z Business Central na urządzeniach mobilnych, w porównaniu z przeglądarką.

Koncepcja Na tabletach Na telefonach Przykład z przeglądarki
Grupy działań Widoczna jest tylko grupa działań Narzędzia główne. Widoczna jest tylko grupa działań Narzędzia główne. Narzędzia główne i Zaksięgowane dokumenty w widoku głównym użytkownika Specjalista ds. zamówień sprzedaży.
Wybór wielu rekordów na listach Niedostępne. Niedostępne. Ctrl+A lub Ctrl+kliknięcie w wierszach listy w przeglądarce.
Akcje na pasku akcji Tylko Promowane akcje są widoczne. Tylko Promowane akcje są widoczne.
Pola informacji Niewidoczne na stronach typu Lista lub Arkusz. Niewidoczne na stronach typu Lista lub Arkusz. Lista Nabywca w widoku głównym użytkownika Mała firma.
Zaawansowane filtry Filtrowanie dla wybranej kolumny niedostępne. Filtrowanie dla wybranej kolumny niedostępne. Na stronie listy Nabywca.
Powiedz mi Jeszcze niedostępne. Jeszcze niedostępne. Zobacz artykuł Znajdowanie stron i informacji przy pomocy funkcji Powiedz mi.
Eksplorator ról Jeszcze niedostępne. Jeszcze niedostępne. Zobacz artykuł Znajdowanie stron i informacji przy pomocy funkcji Powiedz mi.
Pola na skróconych kartach Pola na skróconych kartach na stronach list nie są widoczne. Widoczna jest tylko kontrolka elementu powtarzanego w obszarze zawartości strony. Niedostępne.
Wybieranie z pełnej listy Niedostępne w wyszukiwaniach. Użytkownicy nie mają możliwości uruchamiania akcji na stronach wyszukiwania oraz nie mogą uzyskiwać dostępu do pełnego zestawu rekordów. Niedostępne w wyszukiwaniach. Użytkownicy nie mają możliwości uruchamiania akcji na stronach wyszukiwania oraz nie mogą uzyskiwać dostępu do pełnego zestawu rekordów. Na stronie Kartoteka zapasu w trakcie wybierania Podst. jednostki miary.
Wyszukiwanie w kolumnach list Częściowo obsługiwane. Wyszukiwanie nie uwzględnia pól typu FlowFields. Częściowo obsługiwane. Wyszukiwanie nie uwzględnia pól typu FlowFields. Zobacz przykłady na stronie listy Nabywcy.
Wyszukiwania. Dostępne. Dostępne, z tą różnicą, że zaawansowane i proste wyszukiwanie przebiega podobnie w telefonie. Wyszukiwanie nie spowoduje wyświetlenia kartoteki, pól informacji czy grup pól. Zobacz przykłady na stronie Kartoteka nabywcy.
Kontrolki macierzy Niedostępne. Niedostępne. Zobacz przykład w Budżet K/G.
Pobieranie pliku Dostępne. Jednoczesne pobieranie wielu plików nie jest możliwe. Dostępne. Jednoczesne pobieranie wielu plików nie jest możliwe. Raport Bilans próbny w polu wyboru Drukuj w programie Excel.
Strony typu Arkusz Dostępne. Niedostępne, wyświetla się komunikat o błędzie. Arkusz cen sprzedaży lub Arkusz przepływów pieniężnych.
Listy Dostępne. Dostępne, z tą różnicą, że są wyświetlane w układzie cegły. Strony Nabywcy lub Zamówienia sprzedaży.
Wcięcia w kontrolkach elementu powtarzanego Dostępne Niedostępne. Kontrolka elementu powtarzanego będzie renderowana jako zwykły płaski układ cegły. Strony Plan kont i Lista kontaktów.
Automatyczny fokus wprowadzania danych w pierwszym edytowalnym polu strony Niedostępne. Niedostępne. Strona Kartoteka nabywcy.

W przeglądarce fokus zostanie automatycznie ustawiony na pierwsze edytowalne pole (np. pole Nazwa), co umożliwi natychmiastową zmianę wartości.

W aplikacjach na tablety i telefony to pole nie jest wyśrodkowane. Aby wprowadzić zmiany, należy najpierw wybrać to pole ręcznie.

Czy tablety mają taki sam interfejs jak telefony?

Prawie taki sam, ale nie do końca. Zobacz listę w sekcji Czy aplikacje mają taki sam interfejs jak przeglądarka?.

Czy możliwe jest połączenie aplikacji z rozwiązaniem on-premises?

Tak. Jedyna różnica dotyczy nieco innego sposobu logowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z Business Central on-premises.

Zobacz też

Instalacja Business Central na urządzeniach mobilnych

Instalacja aplikacji Business Central dla Microsoft Teams