Table of Contents

Znajdowanie stron przy pomocy funkcji Eksploratora ról

Można uzyskać przegląd wszystkich funkcji biznesowych dostępnych dla danej roli, a po przejściu dodatkowego kroku, dla wszystkich ról. W poniżej wymienionej dokumentacji, funkcja przeglądu jest nazywana eksploratorem ról.

Każdy element w eksploratorze ról jest akcją, która otwiera stronę. Eksplorator ról można wykorzystać jako metodę nawigacji w Business Central.

Eksplorator ról może zostać otwarty z poziomu Widoku głównego użytkownika, wszystkich stron list oraz z poziomu okna Powiedz mi.

  • Wybierz przycisk Przycisk menu po prawej stronie paska nawigacji w widoku głównym użytkownika lub na dowolnej stronie listy, lub naciśnij Shift+F12.
  • W oknie Powiedz mi, wybierz akcję eksploracja, która znajduje się u dołu strony.

Aby szybko zlokalizować nazwy funkcji zawierające określone pojęcie, należy wybrać akcję Znajdź u góry eksploratora ról.

Aby uzyskać przegląd wszystkich funkcji biznesowych, które są dostępne dla wszystkich ról włączając obecnie wybraną, należy wybrać akcję Eksploruj wszystkie u góry eksploratora ról.

Uwaga

W rozszerzonej wersji eksploratora ról (wyświetlanego za pomocą akcji Eksploruj wszystkie) pojawią się tylko akcje Widoku głównego użytkownika profili, w których zaznaczono pole wyboru Pokaż w eksploratorze ról. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie profilami.

Aby rozwinąć/zwinąć węzeł w eksploratorze ról

Akcje otwierające strony są zorganizowane w węzłach, które są nazwane tak samo jak funkcje lub obszary aplikacji. Każdy węzeł może zostać zwinięty lub rozwinięty indywidualnie lub można to zrobić dla wszystkich węzłów jednocześnie.

  • Aby rozwinąć/zwinąć węzeł, wybierz węzeł. Dotyczy to zarówno węzłów wysokiego poziomu oraz podrzędnych węzłów.
  • Aby rozwinąć/zwinąć wszystkie wysokopoziomowe węzły na danej stronie, wybierz akcję Rozwiń lub Zwiń w prawym górnym rogu.
  • Aby rozwinąć/zwinąć wszystkie wysokopoziomowe węzły lub węzły podrzędne, wykonaj jeden z następujących kroków:
    • Naciśnij klawisze Ctrl+Shift podczas wybierania akcji Rozwiń lub Zwiń w prawym górnym rogu.
    • Wybierz ... w prawym górnym rogu, a następnie Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie.

Zobacz też

Znajdowanie stron i informacji przy pomocy funkcji Powiedz mi
Zarządzanie profilami
Praca z Business Central