Table of Contents

Zarządzanie powiadomieniami

Business Central pomaga pracować efektywniej dzięki funkcji powiadamiania użytkownika o zdarzeniach lub zmianach w statusie, na przykład przed zafakturowaniem nabywcy z przeterminowanym saldem lub gdy poziom dostępnych zapasów jest niższy niż ilość, którą użytkownik ma sprzedać. Powiadomienia te są wyświetlane jako dyskretne porady w kontekście wykonywanego zadania. Można wybrać czy powiadomienie ma być zignorowane czy mają zostać wyświetlone szczegóły problemu.

Jeśli wyświetlone zostaną szczegóły powiadomienia, można podjąć działanie w celu rozwiązania problemu, takie jak kontakt z nabywcą, zakup dodatkowych zapasów itd. Wybór zależy od użytkownika, a Business Central zapewnia porady oraz rekomendacje.

Powiadomienia mogą pomóc niewyszkolonym użytkownikom ukończyć nieznane im zadania, nie zmniejszając przy tym produktywności bardziej wytrenowanych użytkowników.

Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia oraz kontrolować kiedy mają być wysyłane

Podczas rozpoczęcia pracy z Business Central wszystkie powiadomienia są włączone, ale można je włączać i wyłączać w zależności od zainteresowania zdarzeniem lub stanem.

Dodatkowo, niektóre powiadomienia pozwalają określić warunki, na których są wysyłane. Na przykład, jeśli użytkownik chce być powiadomiony, gdy zapasy kupowane od pewnego dostawcy są bliskie wyczerpania.

Włączanie powiadomień i określanie warunków dotyczy tylko danego użytkownika.

  1. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Ustawienia Ustawienia, a następnie wybierz akcję Moje ustawienia.
  2. Na stronie Moje ustawienia, w polu Powiadomienia, wybierz łącze Zmień ustawienia otrzymywania powiadomień.
  3. Na wyświetlonej stronie włącz lub wyłącz powiadomienia, zaznaczając lub odznaczając pole wyboru Włączone.
  4. Aby określić warunki uruchamiające powiadomienia, wybierz łącze Pokaż szczegóły filtra, a następnie wypełnij pola.

Zobacz też

Praca z Business Central