Table of Contents

Przewodnik po procesach biznesowych

W ramach udostępnionych poradników przedstawiono procesy biznesowe, które można wykonać krok po kroku w ramach firmy demonstracyjnej CRONUS. Poradniki te składają się z wielu procedur, przy czym niektóre z nich są wykonane przez jednego użytkownika, podczas gdy inne wymagają zaangażowania użytkowników o różnych rolach. Aby umożliwić stworzenie symulacji środowiska pracy, niektóre poradniki zawierają kroki konfiguracji niezbędne do wykonania ćwiczeń według opisu. Kroki te pozwalają uzyskać wgląd do informacji, które użytkownicy muszą udostępnić specjalistom IT w ich firmie.

Przewodniki zawierają pełne scenariusze i powinny być wykonywane od początku do końca, aby osiągnąć maksymalne zyski. Wiele z nich jest opartych na demonstracyjnych wersjach Business Central i pozwala użytkownikom na wypróbowanie tych procedur we własnym tempie.

Uwaga

Niektóre przewodniki wymagają danych przykładowych niedostępnych w domyślnej firmie demonstracyjnej w Business Central.

Aby: Zobacz
Skonfigurować kampanie marketingową. Przewodnik: Prowadzenie kampanii sprzedażowej
Użyć zaliczek do zarządzania częściowymi płatnościami za sprzedaż i zakupy. Przewodnik: Konfigurowanie fakturowania zaliczek sprzedaży
Skonfigurować użytkowników akceptujących oraz zasady otrzymywania powiadomień o przepływach pracy akceptacji, a następnie zmodyfikować i uruchomić odpowiedni przepływ pracy akceptacji. Przewodnik: Konfigurowanie i korzystanie z przepływów pracy akceptacji zakupów
Zaplanować projekt od początku do końca. Przewodnik: Zarządzanie projektami przy pomocy zleceń
Zaraportować koszty projektu. Przewodnik: Obliczanie robót w toku dla zlecenia
Wybrać zapasy do wydania w podstawowych konfiguracjach magazynowych. Przewodnik: Pobranie i wydanie w podstawowej konfiguracji magazynu
Wyeksportować firmowe dane w celach przeprowadzenia inspekcji w Niemczech. Przewodnik: Eksport danych w celu inspekcji cyfrowej

Zobacz też

Praca z Business Central

Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!