Table of Contents

Dziennik zapisów księgi nabywców/dostawców

W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępne są raporty Dziennik zapisów księgi nabywców oraz Dziennik zapisów księgi dostawców będące uzupełnieniem dla raportu Dziennik K/G. Bazują na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Przygotowanie raportów jest obowiązkowe raz w miesiącu, ale, w razie potrzeby, mogą być przygotowywane częściej, za dowolne okresy. Raporty Dziennik zapisów księgi nabywców oraz Dziennik zapisów księgi dostawców przedstawiają wszystkie zapisy księgi nabywców lub dostawców w porządku chronologicznym.

Obsługa

W celu przygotowania i wydrukowania raportu Dziennik zapisów księgi nabywców, należy postępować według następujących kroków:

  1. Należy wyszukać Dziennik zapisów księgi nabywców.

  2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Zapis księgi nabywców pole Filtr daty wprowadzając w nim okres objęty raportem.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć pole Uwzględnij bilans otwarcia, jeśli kwota salda początkowego ma zostać dodana do sum zapisów księgowych wykazanych narastająco. W przeciwnym wypadku pola nie należy zaznaczać.

Rysunek: Opcje raportu Dziennik zapisów księgi nabywców

  1. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwego filtru okresu, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:

Rysunek: Podgląd raportu Dziennik zapisów księgi nabywców

W celu przygotowania i wydrukowania raportu Dziennik zapisów księgi dostawców, należy postępować według następujących kroków:

  1. Należy wyszukać Dziennik zapisów księgi dostawców.

  2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Zapis księgi dostawców pole Filtr daty wprowadzając w nim okres objęty raportem.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć pole Uwzględnij bilans otwarcia, jeśli kwota salda początkowego ma zostać dodana do sum zapisów księgowych wykazanych narastająco. W przeciwnym wypadku pola nie należy zaznaczać.

Rysunek: Opcje raportu Dziennik zapisów księgi dostawców

  1. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwego filtru okresu, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:

Rysunek: Podgląd raportu Dziennik zapisów księgi dostawców