Table of Contents

K/G - faktura zakupu

W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport K/G – faktura zakupu, który można wydrukować wyłącznie na podstawie zaksięgowanej faktury zakupu. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania transakcji zakupu i zawiera zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi m.in. kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.

Uwaga

Raport K/G – faktura zakupu można ustawić na stronie Wybór raportów – zakupy jako raport księgowania, który jest drukowany automatycznie po wybraniu Księguj i drukuj w oknie Faktura zakupu.

Drukowanie raportu

Aby przygotować i wydrukować raport K/G – faktura zakupu:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź K/G – faktura zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Nagłówek faktury zakupu wypełnij pole Nr, wybierając z listy rozwijanej w tym polu numer zaksięgowanej faktury zakupu, której dane mają być wydrukowane. W razie potrzeby, w celu ograniczenia zakresu drukowanych danych można wprowadzić inne filtry.

  3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport na ekranie.