Table of Contents

K/G - faktura korygująca sprzedaży

W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport K/G – faktura kor. sprzedaży, który można wydrukować wyłącznie na podstawie zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania transakcji sprzedaży i zawiera zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi m.in. kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.

Uwaga

Raport K/G – faktura kor. sprzedaży można ustawić na stronie Wybór raportów – sprzedaż jako raport księgowania, który jest drukowany automatycznie (oprócz dokumentu faktura korygująca sprzedaży) po wybraniu Księguj i drukuj w oknie Faktura korygująca sprzedaży.

Drukowanie raportu

Aby przygotować i wydrukować raport K/G – faktura korygująca sprzedaży:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź K/G – faktura kor. sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Nagłówek faktury kor. sprzedaży wypełnij pole Nr, wybierając z listy rozwijanej w tym polu numer zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży, której dane mają zostać wydrukowane. W razie potrzeby, w celu ograniczenia zakresu drukowanych danych można wprowadzić inne filtry.

  3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport na ekranie.