Table of Contents

Uwagi do wydania Polish Localization 3.2.1

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 3.2.1 19.09.2022 od Business Central 18.5

Zmiany i poprawki

W aplikacji Polish Localization wersja 3.2.1, wprowadzono następujące zmiany.

Poprawki

ID Opis
5850 Zgłoszenie wsparcia: PLFAPPSD-491
Rozwiązaliśmy problem związany z arkuszem rozliczenia VAT, polegający na braku możliwości realizacji przełożonego VAT'u oraz niepoprawnym budowaniu rejestrów K/G.
6097 Zgłoszenie serwisowe PLFAPPSD-514
Została dodana poprawka wstawiania wyliczanej kwoty podatku do przeniesienia z poprzedniej deklaracji w polu P_39.
6189 Zgłoszenie serwisowe PLFAPPSD-512
Zostało umożliwione drukowanie faktur w przypadku, gdy nie jest zainicjowana tabela Ustawienia raportowania ustawowego.
6203 Zgłoszenie serwisowe PLF-2015
Zmieniono kalkulację wartości Kwota podstawy i Kwota VAT w zapisie księgi nabywcy i zapisie księgi dostawcy, tak aby nie uwzględniała zapisów VAT oznaczonych jako Pomiń w ewidencji VAT.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Aplikacje uzupełniające

Dokumentacja użytkownika Polish Localization

Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central