Table of Contents

Uwagi do wydania Polish Localization 4.3.0

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 4.3.0 15.12.2022 od Business Central 19.0

Zmiany i poprawki

W aplikacji Polish Localization wersja 4.3.0, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis
6985 W związku z awarią API do weryfikacji kontrahentów konieczne było zwiększenie czasu oczekiwania na odpowiedź API. Wartość ta była wpisana na stałe, bez możliwości zmiany. Zostało dodane ustawienie parametru czasu oczekiwania na stronie Kartoteka ustawień wykazu podatników VAT. Minimalna wartość parametru to 5000 (ms).
7031 Została zmieniona polityka udostępniania kodu aplikacji (ang. Resource Exposure Policy) w Polish Localization na
  • allowDebuging: true,
  • includeSourceInSymbolsFile: true,
  • allowDownloadingSource: false,
oraz został poprawiony problem z debugowaniem aplikacji w przypadku instalacji on-premises.

Funkcjonalność dostępna od wersji Business Central 20.0.

Poprawki

ID Opis
6677 Zgłoszenie serwisowe PLFAPPSD-447
Zostało poprawione drukowanie raportu Arkusze kont. Wydruk pochodzący z Polish Localization jest możliwy za pomocą akcji oraz nie blokuje standardowego wydruku raportu.
6815 W tabeli Wiersz standardowego dziennika głównego zostały dodane nowe pola: Nr dok. zewn. JPK, Adres, Kod kraju/regionu odpowiadające polom dodanym w ramach Polish Localization w tabeli Wiersz dziennika głównego. Została dodana obsługa tych pól w akcjach Zapisz jako dziennik standardowy i Pobierz dzienniki standardowe.
6818 Zgłoszenie serwisowe PLFAPPSD-614
Usunięte zostało nadmiarowe pytanie o skrócenie długości numeru w polu Nr dok. zewn. JPK przy długości 35 znaków.
6839 Zgłoszenie serwisowe PLFAPPSD-607
Naprawiono działanie filtra Filtr dat sprzedaży faktury korygowanej na stronie Kreator korekty sprzedaży. Dodatkowo dodano filtr Filtr numeru dokumentu.
6862 Została dodana etykieta REGON do pola Regon w tabeli Dane BIR.
6960 Zgłoszenie serwisowe PLFAPPSD-638
Usunęliśmy blokadę uniemożliwiającą zaksięgowanie dokumentu sprzedaży w momencie występowania wierszy z różnymi typami kalkulacji VAT, jeżeli jednym z tych typów było Odwrotne obciążenie VAT.
6963 Zgłoszenie serwisowe PLFAPPSD-658, PLFAPPSD-646
Dodaliśmy wypełnianie pola Kwota zysków (PLN) na stronie Rejestry korekty kursu wymiany. Pole jest wypełniane po uruchomieniu raportu Korygowanie kursów wymiany.
7004 Zgłoszenie serwisowe PLFAPPSD-654
Naprawiono błąd polegający na braku możliwości zaksięgowania zwolnionej faktury korygującej sprzedaży.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Aplikacje uzupełniające

Dokumentacja użytkownika Polish Localization

Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central