Table of Contents

Advanced Cost Allocations

Advanced Cost Allocations dla Business Central ułatwia wycenę produkcji produktów i ścisłą kontrolę kosztów produkcji, umożliwiając:

  • precyzyjną kalkulację i księgowanie kosztów produkcji dzięki funkcjonalności alokacji kosztów, alokacji odchyleń oraz księgowania równoległego;
  • definiowanie kroków i sekwencji alokacji kosztów;
  • alokację kosztów na odpowiednie konta księgi głównej według zdefiniowanych lub wyliczalnych kluczy podziału;
  • ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym;
  • dokładną wycenę rzeczywistego kosztu produkcji wyrobów gotowych z uwzględnieniem różnic między ewidencyjnymi a rzeczywistymi kosztami produkcji poprzez rozliczanie kosztów na otwarte zlecenia produkcyjne lub poprzez korektę wartości przyjęć z produkcji.

Aplikacja charakteryzuje się doskonałą ergonomią i elastyczną funkcjonalnością. Umożliwia samodzielne ustawienie schematów przeksięgowań i wyceny kosztów produkcji bez konieczności wykonywania dodatkowych modyfikacji systemu lub angażowania zewnętrznych konsultantów.

Aplikacja Advanced Cost Allocations jest zgodna z polskimi standardami rachunkowości w zakresie ewidencji kosztów produkcji. Może być również dostosowana do standardów obowiązujących w innych krajach.

Procesy biznesowe

Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa

Advanced Cost Allocations bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

Porada

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie IT.integro Docs.

Rozpocznij pracę z Advanced Cost Allocations

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Advanced Cost Allocations, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Zobacz też

Advanced Cost Allocations na platformie handlowej Microsoft AppSource

Inne aplikacje w ofercie IT.integro

Dokumentacja aplikacji bazowej Business Central

Zasady dotyczące dokumentacji produktów