Table of Contents

Nowe i zaplanowane

Rozwój aplikacji Advanced Cost Allocations przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem odzwierciedlającym zmiany technologiczne, aktualne wymagania prawne oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów i partnerów IT.integro. Poniżej zamieszczono łącza do artykułów zawierających opis planów rozwoju aplikacji oraz wydań wersji aplikacji realizowanych zgodnie z tymi planami.

Aby Zobacz
Poznać harmonogram rozwoju aplikacji oraz zasady dotyczące planowania prac rozwojowych Advanced Cost Allocations Plany rozwoju aplikacji
Zapoznać się ze zmianami zawartymi w kolejnych wersjach aplikacji Wydania

Zobacz też

Polityka cyklu życia produktów

Plany rozwoju standardowej aplikacji Business Central opisano w artykule Nowe i zaplanowane

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl